OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.5.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

UNI.6733.5.2016                                                                   Baborów, dnia 25.11.2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu  postępowania

                                                                                                         

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23).

 

z a w i a d a m i a m

o zakończeniu postępowania na wniosek Pana Włodzimierza Naumczyka, ul Skłodowskiej 4, 48-100 Głubczyce (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Gminy Baborów) w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UNI.6733.2.2016 dla inwestycji polegającej na Oświetlenie uliczne- rozbudowa istniejącego oświetleniana działce nr 380 w Rakowie.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie, przy ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 17, tel. 077/4036981, w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Baborowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Baborowie i Rakowie.

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 • Opublikował: Artur Czechowicz, data publikacji: 25-11-2016 13:07
 • Modyfikował: Artur Czechowicz, data modyfikacji: 25-11-2016 13:08
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Magdalena Ludorowska
 • Data wytworzenia: 25-11-2016
 • Ilość wyświetleń: 453
 • Link do strony: http://baborow.pl/2809/obwieszczenie_o_zakonczeniu_postepowania_w_sprawie_decyzji_nr_uni673352016_o_ustalenie_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego.html
 • Opublikował: Artur Czechowicz, data publikacji: 25-11-2016 13:07
 • Modyfikował: Artur Czechowicz, data modyfikacji: 25-11-2016 13:08
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Magdalena Ludorowska
 • Data wytworzenia: 25-11-2016
 • Ilość wyświetleń: 453
 • Link do strony: http://baborow.pl/2809/obwieszczenie_o_zakonczeniu_postepowania_w_sprawie_decyzji_nr_uni673352016_o_ustalenie_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego.html
 • Data publikacji: 25-11-2016 13:07 przez: Artur Czechowicz
 • Data modyfikacji: 25-11-2016 13:08 przez: Artur Czechowicz
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Magdalena Ludorowska
 • Data wytworzenia: 25-11-2016
 • Ilość wyświetleń: 453
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  25-11-2016, godz. 13:08:52
  Modyfikacja strony przez: Artur Czechowicz
 •  
  25-11-2016, godz. 13:07:23
  Modyfikacja strony przez: Artur Czechowicz
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl