Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Posiedzenie Wspólne Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - 7 grudnia 2011 r. (środa) godz. 16.00


Posiedzenie Wspólne

Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego
oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

07 grudnia (środa) godz. 16.00
Sala Konferencyjne Urzędu Miejskiego w Baborowie

 Przedmiotem posiedzenia będzie omówienie projektu budżetu Gminy Baborów na 2012 rok

 

Przewodnicząca Komisji              Przewodnicząca Komisji

Jadwiga Kowalczykowska                     Magdalena Knapik

 

 

 

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 06-12-2011 09:59