Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny dla nejemcy w Baborowie przy ul. Głubczyckiej 34/5

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH
 DO SPRZEDAŻY

 

Lokal mieszkalny dla najemcy w trybie bezprzetargowym o  pow. 29,80 m2  na I piętrze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Baborowie, przy ul. Głubczyckiej 34/5

Na układ funkcjonalny lokalu składają się  : kuchnia, jeden pokój, łazienka z wc, przedpokój. Lokal nie posiada balkonu ani loggii.  

Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w postaci piwnicy o powierzchni użytkowej 3,50m2

Cena lokalu  wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w prawie własności gruntu działki  wynosi 30.372,00 zł.

Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr 1343  o pow. 0,1250 ha zapisanej
w KW OP1G/00032480/8.

Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego  obszar
w granicach administracyjnych miasta Baborów”  uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie  Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. teren obejmujący działkę  nr 1343
w Baborowie, oznaczony jest symbolem 5-MWUI, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i częściowo symbolem 2-MNUII stanowi tereny  zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmujące zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, zagrodową, funkcje usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą.

Ponadto działka nr 1343 znajduje się w trefie „B” ochrony konserwatorskiej.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nimi i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem ich zagospodarowania.

Z dniem 25 stycznia 2017r., upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r.  albo jego spadkobiercą.Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do 4 stycznia 2017 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów oraz na łamach gazety lokalnej.    

 

 

 

 

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 14-12-2016 10:04
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 14-12-2016 10:08
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 14-12-2016
 • Ilość wyświetleń: 501
 • Link do strony: http://baborow.pl/2825/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy_lokal_mieszkalny_dla_nejemcy_w_baborowie_przy_ul_glubczyckiej_345.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 14-12-2016 10:04
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 14-12-2016 10:08
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 14-12-2016
 • Ilość wyświetleń: 501
 • Link do strony: http://baborow.pl/2825/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy_lokal_mieszkalny_dla_nejemcy_w_baborowie_przy_ul_glubczyckiej_345.html
 • Data publikacji: 14-12-2016 10:04 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 14-12-2016 10:08 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 14-12-2016
 • Ilość wyświetleń: 501
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  14-12-2016, godz. 10:08:14
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  14-12-2016, godz. 10:06:08
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  14-12-2016, godz. 10:05:58
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  14-12-2016, godz. 10:04:52
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl