Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Uwaga inwestorzy z terenu Miasta Baborów

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW


Burmistrz Gminy informuje mieszkańców miasta Baborów, że przystąpiono do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Baborów. Program jest dokumentem niezbędnym do ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Procedura przyjmowania projektów umożliwiających pozyskiwanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) wymaga, aby do projektów realizowanych w ramach priorytetu 3 „rozwój lokalny” Zintegrowanego programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dołączyć Program Rewitalizacji Miasta.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do:

  • podmiotów gospodarczych,

  • przedsiębiorców,

  • organizacji pozarządowych,

  • wspólnot mieszkaniowych,

  • oraz innych potencjalnych inwestorów

zamierzających w latach 2004-2006 (lub perspektywicznie do 2013) rozpocząć inwestycje na terenie miasta Baborów o zgłaszanie projektów w formie propozycji do Programu Rewitalizacji Miasta Baborów. Niezbędnym jest określenie charakteru inwestycji i przewidywanego harmonogramu. Podmioty, których inwestycje nie zostaną ujęte w w/w Programie mogą mieć problemy z uzyskaniem środków z funduszy europejskich.


Propozycje proszę składać wyłącznie na specjalnie przygotowanych formularzach w sekretariacie Urzędu lub wysyłając na adres:

Urząd Miejski w Baborowie
ul.Dąbrowszczaków 2a
48-120 Baborów
e-mail: um@baborow.pl


Formularze dostępne są w sekretariacie Urzędu lub na stronie internetowej. Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod nr tel. 4869005 wew 33


Opublikował(a):  Data publikacji: 09-11-2004 16:59