Informacja o wyniku I przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 355/1 położonej w Baborowie

            Baborów, 2017-01-13

        

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 5 stycznia 2017 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Baborowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 355/1 o powierzchni 0,0575 ha, która według ewidencji gruntów stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym terminie wpłaciła ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 26.560,00 zł

Kwota wadium: 2.660,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 26.830,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset trzydzieści złotych brutto).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości został Pan Patryk Posacki.

 

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 20 stycznia 2017 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

    Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

        Artur Czechowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 13-01-2017 07:54
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 13-01-2017 07:54
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 13-01-2017
 • Ilość wyświetleń: 509
 • Link do strony: http://baborow.pl/2852/informacja_o_wyniku_i_przetargu_nieograniczonego_na_sprzedaz_dzialki_nr_3551_polozonej_w_baborowie.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 13-01-2017 07:54
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 13-01-2017 07:54
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 13-01-2017
 • Ilość wyświetleń: 509
 • Link do strony: http://baborow.pl/2852/informacja_o_wyniku_i_przetargu_nieograniczonego_na_sprzedaz_dzialki_nr_3551_polozonej_w_baborowie.html
 • Data publikacji: 13-01-2017 07:54 przez: Ewa Samotyj
 • Data modyfikacji: 13-01-2017 07:54 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 13-01-2017
 • Ilość wyświetleń: 509
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  13-01-2017, godz. 07:54:42
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
 •  
  13-01-2017, godz. 07:54:13
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl