Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1745 położonej w Baborowie

            Baborów, 2017-01-13

         

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 5 stycznia 2017 roku o godz. 9:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Baborowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 1745 o powierzchni 0,0837 ha, która według ewidencji gruntów stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana w KW OP1G/00021222/2. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 19.754,00 zł

Kwota wadium: 1.980,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

 

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 20 stycznia 2017 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

        Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Artur Czechowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 13-01-2017 08:00
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 13-01-2017 08:00
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 13-01-2017
 • Ilość wyświetleń: 435
 • Link do strony: http://baborow.pl/2853/informacja_o_wyniku_i_przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_sprzedaz_dzialki_nr_1745_polozonej_w_baborowie.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 13-01-2017 08:00
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 13-01-2017 08:00
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 13-01-2017
 • Ilość wyświetleń: 435
 • Link do strony: http://baborow.pl/2853/informacja_o_wyniku_i_przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_sprzedaz_dzialki_nr_1745_polozonej_w_baborowie.html
 • Data publikacji: 13-01-2017 08:00 przez: Ewa Samotyj
 • Data modyfikacji: 13-01-2017 08:00 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 13-01-2017
 • Ilość wyświetleń: 435
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  13-01-2017, godz. 08:00:40
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
 •  
  13-01-2017, godz. 08:00:19
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl