Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- cz.dz. nr 1743/3 w Baborowie przy ul. Głubczyckiej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz.2147) Burmistrz Gminy Baborów  podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy na okres powyżej  trzech  lat część działki nr 1743/3  o pow. 0,0089 ha  położoną w Baborowie przy Głubczyckiej z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy, wg ewidencji gruntów stanowiącą tereny mieszkaniowe(B) zapisaną w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2.  

Obszar obejmujący działkę nr 1743/3, oznaczony symbolem 3-MWII, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1.Dopuszcza się:

a)usług, handlu, rzemiosła, biura, gabinety w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

b)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c)ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place dla ruchu pojazdów,

d)zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,

e)obiekty i urządzenia sportu i rekreacji,

f)garaże z uwzględnieniem wymogów pkt 2,

g)budynki gospodarcze,

h)rozbudowę istniejących usług związanych z obsługą pojazdów mechanicznych.

 1. Na terenie, o którym mowa obowiązuje zakaz:

       a) realizacji garaży jako obiektów tymczasowych,

       b) realizacja obiektów handlu hurtowego.

 1. Dla nowych garaży zbiorowych obowiązuje nakaz utrzymania jednolitej formy, geometrii dachu, a ponadto nakaz ujednolicenia materiałów wykończeniowych  elewacji.

Czynsz dzierżawny dla części działki 1743/3 pod ogródek przydomowy  wynosi  - 14,00 zł. brutto rocznie, płatny z góry do 30 września.

Zmiana wysokości podatku VAT  i zmiana stawek wynikających z Zarządzenia Burmistrza  Gminy Baborów powoduje  zmianę wartości stawki czynszu dzierżawnego.

Niniejszy wykaz umieszcza się na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres   21 dni  tj.  do dnia 14.02.  2017 r. oraz na stronie internetowej www.bip.baborow.pl.

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 24-01-2017 12:36
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 24-01-2017 12:41
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 24-01-2017
 • Ilość wyświetleń: 531
 • Link do strony: http://baborow.pl/2864/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_czdz_nr_17433_w_baborowie_przy_ul_glubczyckiej.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 24-01-2017 12:36
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 24-01-2017 12:41
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 24-01-2017
 • Ilość wyświetleń: 531
 • Link do strony: http://baborow.pl/2864/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_czdz_nr_17433_w_baborowie_przy_ul_glubczyckiej.html
 • Data publikacji: 24-01-2017 12:36 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 24-01-2017 12:41 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 24-01-2017
 • Ilość wyświetleń: 531
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  24-01-2017, godz. 12:41:15
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  24-01-2017, godz. 12:39:53
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  24-01-2017, godz. 12:39:46
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  24-01-2017, godz. 12:36:58
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl