Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z PADŁYMI ZWIERZETAMI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

 U W A G A R O L N I C Y


Burmistrz Gminy Baborów przypomina procedurę postępowania z padłymi zwierzętami w gospodarstwach rolnych.

W przypadku padnięcia sztuki bydła należy fakt ten zgłosić do lekarza weterynarii aby ocenił czy istnieje konieczność wykonania badań i aby uzyskać dokument potrzebny do odbioru przez zakład utylizacyjny. Powyższe badania finansowane są przez budżet państwa.

Najbliższym zakładem utylizacji jest zakład w Bycinie numer telefonu: kierunkowy ( 32 ) 2305627. Zgłoszone zwierzęta są odbierane w tym samym dniu lub w dniu następnym. Utylizacja trzody chlewnej jest od 16 maja płatna i wynosi:

  • waga do 50 kg - 70 zł + 7%VAT

  • waga od 50-150 kg - 100 zł + 7% VAT

  • waga powyżej 150 kg - 150 zł + 7% VAT

Natomiast koszt utylizacji bydła, kóz wynosi 1 złoty za sztukę.

 

INFORMACJA


dotycząca praw i obowiązków właścicieli zwierząt, które wynikają z przepisów sanitarno weterynaryjnych mających na celu zabezpieczenie nas przed groźnymi chorobami odzwierzęcymi.

  • Obowiazek badania mięsa świń i dzików na włośnia zabezpiecza przed zarażeniem się włośnicą czyli trychinozą (płatne przez właściciela)
  • Szczepienie psów przeciwko wściekliźnie zabezpiecza psy przed zarażeniem się wścieklizną co jest warunkiem bezpieczeństwa właściciela   (płatne przez właściciela) 
  • Zgłaszanie do Lecznicy dla Zwierząt przypadków pogryzienia człowieka przez psa (zarówno szczepionego jak i nie szczepioneg) skutkuje podjęciem obserwacji w kierunku wścieklizny to zaś pozwala wykluczyć możliwośc zarażenia się właściciela tą śmiertelną chorobą.(bezpłatnie)
  • Zgłaszanie do lecznicy dla zwierząt padnięć bydła umożliwia pobranie mózgu do badania w kierunku BSE, co chroni człowieka przed chorobą Crentzfeldta-Jakoba (bezpłatnie)
  • Zgłaszanie do lecznicy dla zwierząt poronień bydła i świń ma na celu wyeliminowanie groźnej zoonozy jaką jest  bruceloza (inaczej choroba Banga) (bezpłatnie)
Opublikował(a):  Data publikacji: 26-06-2005 21:15