Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Projekt pn. „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”

Powiat Kluczborski/Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości realizuje w ramach Działania 7.3
Zakładanie działalności gospodarczej, Osi priorytetowej VII Konkurencyjny Rynek Pracy
RPO WO 2014-2020 projekt pn. „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie województwa opolskiego,
które ukończyły 30 rok życia, bezrobotnych, poszukujących pracy lub nieaktywnych zawodowo/biernych zawodowo, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Szczegółowe informacje: http://www.inkubatorkluczbork.pl/1/strona-glowna.html

 

Kontakt:

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości

ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork

tel. 77 412 91 13, 793 815 869

e-mail: biuroprojektu.inkubator@gmail.com

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 13-02-2017 14:59
Modyfikował(a): Artur Czechowicz Data modyfikacji: 13-02-2017 15:00