Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

INORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁY DOT. OPŁACANIA PODATKU OD PSÓW

BURMISTRZ GMINY INFORMUJE

Realizując Uchwałę Nr XIX-145/04 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 10 grudnia 2004r. wzywam posiadaczy psów do opłacenia podatku od posiadania psów w kasie Urzędu Miejskiego w Baborowie według poniższych stawek :


1. Roczna stawka podatku od posiadania psów wynosi 38,00 zł za każdego psa z zastrzeżeniem pkt. 2.


2. Od posiadania jednego psa, jeżeli pies utrzymywany jest przez osobę samotnie lub samodzielnie mieszkającą, której jedynym źródłem dochodu jest emerytura, renta, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, podatek od posiadania psów wynosi 16,00 zł.


3. Od posiadania psa od osoby, która weszła w jego posiadanie po dniu 30 czerwca 2005r. podatek wynosi 19,00 zł.


Opublikował(a):  Data publikacji: 26-08-2005 08:14