Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Zaproszenie do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

W związku z ogłoszeniem XV edycji Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w obecnej edycji tegoż Konkursu.  

             Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Honorowy patronat nad Konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda. Patronat medialny sprawują TVP1, Telewizja interaktywna Agro News com.pl, dwutygodnik Agro Serwis, miesięcznik Bez Pługa, Tygodnik Poradnik Rolniczy, magazyn rolniczy Agro Profil, Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy.

Organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

             Do Konkursu mogą być zgłaszane gospodarstwa, których właścicielami są osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS

(przynajmniej jeden z właścicieli).

Konkurs ma charakter ogólnokrajowy i przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. W konkursie nie mogą uczestniczyć gospodarstwa, które już zdobyły miano najbezpieczniejszego gospodarstwa w kraju, tj. zwycięscy poprzednich edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Przez okres kolejnych pięciu lat udziału w Konkursie nie mogą brać zdobywcy II i III miejsca w finale krajowych, a przez okres dwóch kolejnych lat nie mogą brać udziału gospodarstwa sklasyfikowane w etapach regionalnych i wojewódzkich na miejscach I-III.

               Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia. Wypełniony oraz podpisany formularz należy złożyć w Oddziale Regionalnym lub w Placówce Terenowej w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2017r.   

                Należy nadmienić, iż w XIV edycji Konkursu tj. w 2016r. udział wzięło 20 gospodarstw rolnych z woj. opolskiego , zaś w skali całego kraju w kategorii gospodarstwa indywidualnych uczestniczyło 970 gospodarstw. Celem naszym jest rozpropagowanie idei Konkursu by z każdego powiatu zgłosiło się co najmniej 3 uczestników. W naszej ocenie jednak wszyscy uczestnicy tej edycji Konkursu będą zwycięzcami gdyż: skorzystają z darmowej porady, staną się osobami rozpoznawalnymi, jeśli dopiszą sponsorzy otrzymają wyróżnienia.            

                W skład Komisji będą powoływani specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczyni się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników i ich rodzin. Komisje konkursowe powołane przez Dyrektora OR KRUS w Opolu (regionalna i wojewódzka) wizytować będą zgłoszone do Konkursu gospodarstwa. Komisja Konkursowa oceni ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych , w tym: schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych, wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory  i inne zabezpieczenia przed wypadkami, stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,  rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym oraz estetyka gospodarstwa rolnego.

                   Laureaci i uczestnicy Konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów. Tradycyjnie Prezes KRUS zapewnia główna nagrodę dla zdobywcy I miejsca w etapie centralnym, w ubiegłym roku był ciągnik Zetor Major o mocy 75KM.

                  Wszystkie niezbędne informacje (m.in. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy)znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.krus.gov.pl oraz w Oddziale Regionalnym KRUS w Opolu i w każdej Placówce Terenowej Kasy. Możecie Państwo również liczyć na życzliwość i pomoc ze strony pracowników i kierownictwa KRUS.

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 20-02-2017 15:58