Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY BABORÓW

CO NAS CZEKA?
Do 2010r. ustawa o finansach publicznych pozwalała na zaciąganie kredytów na bieżące funkcjonowanie Gminy. Były burmistrz, z roku na rok, wnioskował do Rady o wyrażanie zgody na sięganie po coraz większe kredyty, by wyrównywać różnice między coraz niższymi dochodami gminy, a coraz większymi wydatkami na bieżące funkcjonowanie. Tylko część zadłużenia gminy wynika z zaciągania kredytów na inwestycje ( na temat trafności tych inwestycji napiszę w kolejnym numerze pisma).
Od pierwszego stycznia 2011r. wchodzi w życie przepis zabraniający gminom zaciągania kredytów na bieżące wydatki, będzie można je brać tylko na inwestowanie. Było o tym wiadomo już w 2009r. i władze innych samorządów już w obecnym roku starały się ograniczać wydatki bieżące- lecz nie starał się były burmistrz Gminy Baborów. Zadłużanie tłumaczył potrzebami inwestycyjnymi.
ŻYLIŚMY NA KREDYT.
Dłużej tak się nie da. Projekt budżetu Gminy na 2011r. przygotował były burmistrz. Gdyby projekt ten Rada uchwaliła, to w sierpniu, a najdalej
w połowie września, zabrakłoby pieniędzy na wynagrodzenia pracowników w gminnych zakładach pracy !
Na przykład na Oświatę i Wychowanie były burmistrz przewidział obniżenie kosztów (w tym na wynagrodzenia ) o milion złotych !  Jak, z roku na rok, zaoszczędzić milion na Oświacie? Żadnemu z kierowników zakładów pracy, były burmistrz nie wskazał sposobów oszczędzenia setek tysięcy złotych, które Im „obciął” w budżetach. Były burmistrz zaplanował na przyszły rok 30% podwyżkę czynszów w lokalach komunalnych. Ostatnia podwyżka była 7 lat temu ! Przez kolejne lata nie podwyższano czynszu nawet o stopień inflacji. Czynsz nie pokrywał rzeczywistych kosztów utrzymania mieszkań, prawie nie wykonywano remontów, bo nie było za co. Ciekną dachy, wypadają okna z futryn. Gdyby systematycznie podwyższano czynsze o niewielki procent, mieszkania komunalne nie byłyby teraz ruinami. Decyzję o podwyżce czynszu o 30%, muszę podpisać ze względu na zadłużenie, lecz proszę mieć świadomość, że i tak te dodatkowe pieniądze nie pokryją jeszcze rzeczywistych kosztów utrzymania mieszkań,  w zaplanowanym budżecie nie ma tak oczekiwanej przez mieszkańców wymiany okien, czy remontów dachów.
Na utrzymanie dróg gminnych były burmistrz przewidział koszty mniejsze o połowę (ok.70 tyś. zł) - czy były burmistrz wie, że po zimie nie będzie dziur na drogach, a przyszła zima będzie bezśnieżna i „odpadną” nam koszty zimowego utrzymania? A jeżeli będzie tak jak teraz, kiedy bywa, że za dzień odśnieżania wydajemy 9 tys. zł?
Podałam tylko kilka przykładów katastrofy finansowej, jaką zostawił były burmistrz. Wiem, że dla fanów sportu katastrofą jest „obcięcie” wydatków na kluby sportowe ze 107 tys. zł do 30 tys. zł. Podobno cuda się zdarzają – ale na pewno nie finansowe.
Dla Naszej Gminy nadszedł czas OGROMNYCH OSZCZĘDNOŚCI.  Życie na kredyt trwało 8 lat- teraz trzeba zacząć oszczędzać i spłacać długi.
Oszczędzanie zaczęłam od prośby o przyznanie mi, już od grudnia, najniższego przewidzianego prawem wynagrodzenia zasadniczego jak również dodatku specjalnego. Jestem bardzo wdzięczna wszystkim radnym, że obniżając swoje diety wzbogacą budżet o prawie 30 000 zł. Wydałam decyzję o obniżeniu, od 15 grudnia, o około 40 % kwot za delegacje i ryczałty na dojazdy (co również obniży moje dochody).
Nie obejdzie się bez BARDZO TRUDNYCH I BOLESNYCH decyzji. Zdecydowałam, że od 1 stycznia 2011r.  z  „darmowych” obiadów będą korzystały TYLKO dzieci. Gmina dopłacała do obiadów ok. 40 % ich ceny- nie stać nas na to. Nie obejdzie się bez zwolnień pracowników i ograniczeń etatów we wszystkich jednostkach- BRAKUJE TRZY MILIONY ZŁOTYCH na wydatki bieżące !
7,5 milionowe zadłużenie prawie zablokuje możliwość inwestowania w przyszłym roku, by nie przekroczyć dozwolonego prawem 60 % progu zadłużenia. Prawdopodobnie jedyną inwestycją będzie dokończenie kanalizacji sanitarnej Baborowa, pod znakiem zapytania stoi remont świetlicy w Rakowie, ponieważ do chwili pisania tego tekstu osoba, które wygrała przetarg na zakup budynku po byłym przedszkolu w Rakowie, nie wpłaciła pieniędzy. By inwestować musimy mieć chociaż o połowę mniejsze długi. Przewiduję, że następne dwa lata będą okresem oszczędzania WSZĘDZIE tam, gdzie się da i szukania inwestorów, którzy dadzą pracę mieszkańcom.
To nie ja zgotowałam Nam ten los, ja chcę naprawić to, co systematycznie, przez lata, zepsuto. W POROZUMIENIU Z RADNYMI zrobię wszystko, by we wrześniu nie przybył do nas Zarząd Komisaryczny.


Przykro pisać te słowa przed Świętami.
Burmistrz Gminy Baborów
                         Elżbieta Kielska


 

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 23-12-2010 09:09