Informacja Przewodniczacej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM

Przewodnicząca Komisji Budżetu  i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Baborowie informuje, że w dniu 23 marca 2017r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się  posiedzenie  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Baborowie następującym porządkiem obrad:

 Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza zadań realizowanych w Gminie Baborów za 2016r. w zakresie gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2017r. – projekt druk nr 249/17;
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt uchwały druk nr 250/17;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty – projekt druk nr 239/17;
 • wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata- projekt druk 240/17;
 • wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata- projekt druk 241/17;
 • wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata- projekt druk 252/17;
 • przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 28 marca 2017r. do 30 czerwca 2017r.- projekt druk nr 244/17;
 • zmieniająca uchwałę Nr XXI-228/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w o Opolu w roku 2017- projekt druk nr 246/17;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów( dz. nr 1278 w Baborowie)- projekt druk nr 248/17.
 1. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

Grażyna Mordel

 

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 15-03-2017 12:51
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 15-03-2017 12:56
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 15-03-2017
 • Ilość wyświetleń: 1542
 • Link do strony: http://baborow.pl/2911/informacja_przewodniczacej_komisji_budzetu_i_rozwoju_gospodarczego_rm.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 15-03-2017 12:51
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 15-03-2017 12:56
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 15-03-2017
 • Ilość wyświetleń: 1542
 • Link do strony: http://baborow.pl/2911/informacja_przewodniczacej_komisji_budzetu_i_rozwoju_gospodarczego_rm.html
 • Data publikacji: 15-03-2017 12:51 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 15-03-2017 12:56 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 15-03-2017
 • Ilość wyświetleń: 1542
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  15-03-2017, godz. 12:56:40
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  15-03-2017, godz. 12:54:46
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  15-03-2017, godz. 12:54:30
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  15-03-2017, godz. 12:54:17
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  15-03-2017, godz. 12:54:09
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  15-03-2017, godz. 12:51:33
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl