Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1745 położonej w Baborowie

            Baborów, 2017-03-23

       

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 15 marca 2017 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Baborowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 1745 o powierzchni 0,0837 ha, która według ewidencji gruntów stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym terminie wpłaciła ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 14.815,00 zł

Kwota wadium: 1.490,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 14.965,00 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych brutto).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości został Pan Dariusz Rubczyński.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 30 marca 2017 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

                        Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

                      Ewa Samotyj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 23-03-2017 07:55
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 23-03-2017 07:55
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 23-03-2017
 • Ilość wyświetleń: 409
 • Link do strony: http://baborow.pl/2924/informacja_o_wyniku_ii_przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_sprzedaz_dzialki_nr_1745_polozonej_w_baborowie.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 23-03-2017 07:55
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 23-03-2017 07:55
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 23-03-2017
 • Ilość wyświetleń: 409
 • Link do strony: http://baborow.pl/2924/informacja_o_wyniku_ii_przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_sprzedaz_dzialki_nr_1745_polozonej_w_baborowie.html
 • Data publikacji: 23-03-2017 07:55 przez: Ewa Samotyj
 • Data modyfikacji: 23-03-2017 07:55 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 23-03-2017
 • Ilość wyświetleń: 409
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  23-03-2017, godz. 07:55:27
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
 •  
  23-03-2017, godz. 07:55:07
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl