Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Baborowie przy ul.Raciborskiej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2016 poz.2147) Burmistrz Gminy Baborów  podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości :

-  działki o numerach : 1159  o pow. 0,0400 ha, 1160 o pow. 0,0160 ha, 1163 o pow.
0,0250 ha, 1164 o pow. 0,0150 ha, 1165 o pow. 0,0280 ha, 1166 o pow. 0,0540 ha -
o łącznej pow. 0,1780 ha
położone w  Baborowie pod uprawy rolne zapisane w Księdze Wieczystej  Nr OP1G/00021222/2.

Wg ewidencji gruntów działki  stanowią łąki – kl. IV (Ł )

Czynsz dzierżawny dla w/w działek  wynosi  -24,00 zł. brutto rocznie, płatny z góry do 30 września każdego roku.

- działki o numerach: 1157/3 o pow. 0,1160 ha, 1167 o pow. 0,0540 ha, 1168
o pow. 0,0240 ha, 1171 o pow. 0,0140 ha, 1172 o pow. 0,0160 ha, 1173/1 o pow. 0,0130 ha, 1175 o pow. 0,0130 ha, 1176 o pow. 0,0140 ha, 1177 o pow. 0,0060 ha, 1178 o pow. 0,0130 ha, 1181/2 o pow. 0,1470 ha, 1182/2 o pow. 0,0370 ha-  o łącznej pow. 0,4800 ha
położone
w Baborowie pod uprawy rolne zapisane w Księdze Wieczystej  Nr OP1G/00021222/2.

Wg ewidencji gruntów działki  stanowią łąki – kl. IV (Ł )

Czynsz dzierżawny dla w/w działek  wynosi- 63,00 zł. brutto rocznie, płatny z góry do 30 września każdego roku.

Nieruchomości przeznacza się do dzierżawy na okres powyżej  3 lat.

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. i powyższy  teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest symbolem 15BA-RI i stanowi tereny rolnicze. Przeznaczenie podstawowe: Grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

Zmiana wysokości podatku VAT  i zmiana stawek wynikających z Zarządzenia Burmistrza  Gminy Baborów powoduje  zmianę wartości stawki czynszu dzierżawnego.

Niniejszy wykaz umieszcza się na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres   21 dni  tj.  do dnia 13 kwietnia 2017r. oraz na stronie internetowej www.bip.baborow.pl

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 23-03-2017 15:21
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 24-03-2017 07:58
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 23-03-2017
 • Ilość wyświetleń: 557
 • Link do strony: http://baborow.pl/2927/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_w_baborowie_przy_ulraciborskiej.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 23-03-2017 15:21
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 24-03-2017 07:58
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 23-03-2017
 • Ilość wyświetleń: 557
 • Link do strony: http://baborow.pl/2927/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_w_baborowie_przy_ulraciborskiej.html
 • Data publikacji: 23-03-2017 15:21 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 24-03-2017 07:58 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 23-03-2017
 • Ilość wyświetleń: 557
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  24-03-2017, godz. 07:58:46
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  23-03-2017, godz. 15:23:15
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  23-03-2017, godz. 15:22:32
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  23-03-2017, godz. 15:22:26
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  23-03-2017, godz. 15:21:33
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl