Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

DEMOGRAFIA W GMINIE BABORÓW

Za nami kolejny rok, więc przyszedł czas na jego podsumowanie pod kątem demograficznym. Zarówno na terenie miasta jak i wsi w ciągu roku zachodziły zmiany związane z ruchem ludnościowym, ilością urodzeń, zgonów czy też zawartych związków małżeńskich. Od kilku lat staramy się Państwu zobrazować sytuację panującą w Naszej gminie, która często ulega zmianą wynikającym z różnic pomiędzy narodzinami a zgonami oraz opuszczaniem naszych terenów w celach zarobkowych lub chęci kształcenia się młodzieży. Niekiedy zauważamy zupełnie odmienną sytuacje kiedy to następują powroty do rodzinnego Baborowa po zdobyciu wykształcenia czy też zakończeniu pewnego etapu życia związanego z pracą za granicami kraju.

Dla lepszego zobrazowania omawianej sytuacji przedstawiamy poniżej ostatnie dwa lata gdzie wykazujemy szereg danych statystycznych. I tak w roku 2008 bilansując ilość urodzeń i zgonów otrzymujemy wynik; minus 3 (urodzeń 58, zgonów 61), dużo gorzej było w roku ubiegłym kiedy ta różnica wzrosła do minus 27 (urodzeń 66, zgonów 93).

W ogólnym porównaniu, biorąc pod uwagę również ruchy migracyjne, populacja Gminy Baborów w roku 2008 wyniosła 6.430 osób w tym 3.163 miasto, natomiast rok później wielkość ta uległa zwiększeniu o 85 osób co w konsekwencji dało 6.515 os. (3.188 miasto).

Odmienna sytuacja przedstawia się pod względem ilości zawieranych związków małżeńskich zarejestrowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Baborowie. W 2008 było ich 37 (13 cywilnych i 24 konkordatowych), a w 2009r. wielkość ta uległa nieznacznemu zmniejszeniu do 34 ( 8 cywilnych, 26 konkordatowych). Ponadto mieszkańcy Naszej gminy zawierali związki małżeńskie w innych regionach Polski. W roku 2008 było ich 44, a w 2009 – 46.

T.K.

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 03-02-2010 12:35