NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW 2017

NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW 2017

 

BURMISTRZ GMINY BABORÓW 

ogłasza nabór wniosków

na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
 znajdujących się na terenie Gminy Baborów 

Zgodnie z § 3 ust 4 Uchwały Nr XXXIV-255/10 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Baborów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 56, poz.721) oraz Zarządzeniem Nr OW 253/17 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 30 marca 2017 r.

ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji w roku 2017 na przeprowadzenie prac przy konserwacji zabytków.

Termin składania wniosków upływa w dniu 07 kwietnia 2017 roku.

Wnioski sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w w/w Uchwale Rady Miejskiej przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a.

Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska

 

PDFZarządzenie nr OW 253-17.pdf
 

 • Opublikował: Adrian Medyński, data publikacji: 30-03-2017 12:38
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Magdalena Ludorowska
 • Data wytworzenia: 30-03-2017
 • Ilość wyświetleń: 435
 • Link do strony: http://baborow.pl/2936/nabor_wnioskow_na_dofinansowanie_prac_konserwatorskich_przy_zabytkach_wpisanych_do_rejestru_zabytkow_na_terenie_gminy_baborow_2017.html
 • Opublikował: Adrian Medyński, data publikacji: 30-03-2017 12:38
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Magdalena Ludorowska
 • Data wytworzenia: 30-03-2017
 • Ilość wyświetleń: 435
 • Link do strony: http://baborow.pl/2936/nabor_wnioskow_na_dofinansowanie_prac_konserwatorskich_przy_zabytkach_wpisanych_do_rejestru_zabytkow_na_terenie_gminy_baborow_2017.html
 • Data publikacji: 30-03-2017 12:38 przez: Adrian Medyński
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Magdalena Ludorowska
 • Data wytworzenia: 30-03-2017
 • Ilość wyświetleń: 435
Rozwiń rejestr zmian plików
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl