Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Letnia rehabilitacja dzieci ubezpieczonych rolników w KRUS

W okresie wakacji 2017 roku wzorem ubiegłych lat Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci ubezpieczonych rolników, których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz  chorób układu ruchu.

Oddział Regionalny KRUS w Opolu skieruje dzieci wymagające rehabilitacji w zakresie chorób układu oddechowego do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie w terminie od 12.07.2017 do 01.08.2017r. – 13 miejsc, natomiast w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu w terminie od   10.07.2017  do 30.07.2017r. – 14 miejsc.

Zasady kierowania i kwalifikowania dzieci na turnusy rehabilitacyjne:

  1. przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok;
  2. wiek- z turnusów rehabilitacyjnych mogą skorzystać dzieci urodzone w latach 2002 – 2010 (7-15 lat);
  3. podstawą skierowania jest wniosek kwalifikacyjny wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko. W przypadku stałej opieki lekarza specjalisty, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia rehabilitacji leczniczej.

Wzór wniosku dostępny jest na stornie internetowej KRUS www.krus.gov.pl;

  1. dzieci do skierowania na turnus rehabilitacyjny we wskazanym zakładzie rehabilitacji leczniczej kwalifikuje Lekarz Regionalny Inspektor OR na podstawie przedstawionego wniosku.
  2. pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają w kolejności dzieci, w przypadku których rodzic lub opiekun prawny złożył wniosek:
  • po raz pierwszy i dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
  • po raz pierwszy,
  • dziecko które odbyło rehabilitację w poprzednich latach i posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Ostatecznego zatwierdzenia listy dzieci kierowanych na rehabilitację w ramach przyznanego limitu dokonuje Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS.

Odpłatność za pobyt każdego dziecka wynosi 200zł. W przypadku, gdy sytuacja  materialna lub rodzinna (sieroty, półsieroty, rodziny niepełne) uniemożliwia dokonanie wpłaty. Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS może obniżyć jej wysokość lub zwolnić od jej wniesienia. Koszt podróży dziecka odpowiadający równowartości ceny biletów PKS  i PKP  2 klasy (w obie strony) pokrywają rodzice (opiekunowie prawni). Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków  przez Centralę KRUS. Ubezpieczenie obejmuje pobyt dzieci na turnusie wraz z dojazdem do ośrodka w dniu rozpoczęcia turnusu i z podróżą powrotną, w dniu zakończenia turnusu.

Kompletne wnioski należy przekazywać do Oddziału Regionalnego /podległej Placówki Terenowej KRUS  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Placówek Terenowych i Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu.

 

Zdrowych i Błogosławionych Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości oraz

spokojnej, owocnej i bezpiecznej pracy życzy

w imieniu Dyrekcji i Pracowników OR KRUS w Opolu

Dyrektor

Lech Waloszczyk

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 31-03-2017 09:25