Informacja o wyniku III przetargu - lokal mieszkalny w Sułkowie 86B

W dniu 6 kwietnia 2017 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono III ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu był lokal mieszkalny  w Sułkowie 86B, położony w budynku na działce nr 194 o pow. 0,1200,  która według ewidencji gruntów stanowi inne tereny zabudowane Bi, zapisana w KW OP1G/00037281/8 o powierzchni użytkowej 78,95 m2 z piwnicą o pow. 7,28m2 .

Do przetargu przystąpiło dwóch uprawnionych oferentów, którzy w wymaganym terminie wpłacili ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 25.000,00 zł

Kwota wadium: 2.500,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 38.500,00zł  (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych ).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości został:  Pan Przemysław Pisarkiewicz

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszaniena tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 21 kwietnia 2017 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

 

                                                     Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Ewa Samotyj

 

 

 

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 14-04-2017 08:07
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 14-04-2017 08:15
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 14-04-2017
 • Ilość wyświetleń: 597
 • Link do strony: http://baborow.pl/2966/informacja_o_wyniku_iii_przetargu_lokal_mieszkalny_w_sulkowie_86b.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 14-04-2017 08:07
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 14-04-2017 08:15
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 14-04-2017
 • Ilość wyświetleń: 597
 • Link do strony: http://baborow.pl/2966/informacja_o_wyniku_iii_przetargu_lokal_mieszkalny_w_sulkowie_86b.html
 • Data publikacji: 14-04-2017 08:07 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 14-04-2017 08:15 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 14-04-2017
 • Ilość wyświetleń: 597
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  14-04-2017, godz. 08:15:20
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  14-04-2017, godz. 08:10:54
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  14-04-2017, godz. 08:09:45
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  14-04-2017, godz. 08:07:24
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl