Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny przy ul. Raciborskiej 52A w Baborowie

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z dnia 14 grudnia 2016r. ), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

-  Lokal mieszkalny Nr 52A przy ul. Raciborskiej  w Baborowie położony  na parterze budynku  na działce nr 1242/4  o pow. 0,0166ha, oraz posiadający udziały w działkach : 1242/5 o pow.0,0172 ha i nr 1242/3 o pow. 0,0184 ha  zapisanych w KW nr OP1G/00028922/8. Na układ projektowany funkcjonalny  lokalu składa się : Na projektowany układ funkcjonalny   lokalu składa się : jeden pokój z aneksem kuchennym, przedpokój, łazienka. Do lokalu  nie przynależy żadne pomieszczenie gospodarcze. Lokal wyposażony w instalacje wewnętrzne: przyłącz wodno-kanalizacyjny, elektryczny. Brak urządzeń łazienkowych i kuchennych

Działki nr 1242/4, 1242/5, 1242/3 położone są na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów symbolem 5-MWI, który stanowi tereny z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Na terenie, o którym mowa dopuszcza się: usługi, handlu, rzemiosła w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Funkcja usługowa z zakresu: handlu, gastronomii, rzemiosła, usług pocztowych, zdrowia, a także biura i gabinety.

Cena nieruchomości bez Vat-u  wynosi 22.980,00 zł.

Sprzedaż  na własność w drodze przetargu.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód  prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Z dniem 26 maja 2017 r. , upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r.  albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  5 maja 2017 r.

 

 

 

 

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 14-04-2017 10:52
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 14-04-2017 10:59
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 14-04-2017
 • Ilość wyświetleń: 439
 • Link do strony: http://baborow.pl/2968/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy_lokal_mieszkalny_przy_ul_raciborskiej_52a_w_baborowie.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 14-04-2017 10:52
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 14-04-2017 10:59
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 14-04-2017
 • Ilość wyświetleń: 439
 • Link do strony: http://baborow.pl/2968/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy_lokal_mieszkalny_przy_ul_raciborskiej_52a_w_baborowie.html
 • Data publikacji: 14-04-2017 10:52 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 14-04-2017 10:59 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 14-04-2017
 • Ilość wyświetleń: 439
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  14-04-2017, godz. 10:59:04
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  14-04-2017, godz. 10:57:57
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  14-04-2017, godz. 10:57:38
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  14-04-2017, godz. 10:57:01
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  14-04-2017, godz. 10:54:58
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  14-04-2017, godz. 10:52:50
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl