Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

CSR DLA GÓRNEGO ŚLĄSKA MIĘDZYSEKTOROWA WIOSNA 2008-2009

   W programie konferencji m.in.: - relacje partnerów merytorycznych projektu (Regionalne Centrum Biznesu, Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu) na temat skali zaangażowania firm woj. śląskiego i opolskiego we wdrażanie CSR oraz roli III sektora w inicjowaniu partnerstw międzysektorowych; - krótki film promujący inicjatywę oraz ideę CSR; - przedstawienie przez przedstawicieli firm oraz organizacji pozarządowych biorących udział w projekcie motywów oraz korzyści, dla których stworzyli partnerstwo, a także - w ramach dobrych praktyk - zaprezentowanie wspólnie zaplanowanych - bądź już zrealizowanych - projektów; - prelekcja nt.
   Dlaczego warto być odpowiedzialnym? wygłoszona przez gościa honorowego - Annę Staniszewską-Paciorek (Fundacja Bankowa im. Kronenberga); - debata poświęcona odpowiedzialności w społeczności lokalnej widzianej z perspektywy organizacji pozarządowych i firm z udziałem ekspertów z II i III sektora, m.in. Piotra Wojaczka (Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna KSSE), Małgorzatę Walędzińską (Kampania Piwowarska), Magdalenę Dembińską (PricewaterhouseCoopers), Beatę Adamczyk-Nowak (HR Masters); Piotra Masłowskiego (Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS), Aleksandrę Stanek (Forum Odpowiedzialnego Biznesu); - wręczenie nagród laureatom konkursów popularyzujących ideę CSR: ,,Jak wyobrażam sobie odpowiedzialną firmę?" oraz ,,Jak skutecznie promować CSR?".
    Całość spotkania zostanie zwieńczona bankietem, będącym - mamy nadzieję - dobrą okazją do międzysektorowych rozmów w kuluarach oraz wymiany poglądów na temat wdrażania idei CSR.
   Szczegółowy program spotkania znajduje się w załączeniu. Konferencja rozpocznie się 26 marca (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej przy ul. Rybnickiej 27 w Gliwicach. Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Potwierdzenie uczestnictwa (formularz w załączeniu) prosimy przesłać (mailem, faksem) do dnia 23 marca br. Kontakt: Maja Duda, tel.: 032 2324902 wew. 113, fax: 032 2324901, e-mail:
Przyjmowane są także zgłoszenia telefoniczne.
   Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronach
www.haus.pl oraz www.csr.haus.pl Partnerzy finansowi: Fundacja im. Friedricha Eberta oraz Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe Patronat medialny: Europerspektywy, ngo.pl, TVP Katowice, Radio Katowice i Radio Opole Z wyrazami szacunku Maja Duda asystentka projektu Projektassistentin

DOCprogram_konferencji zamykajacej_26.03 (94,00KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 18-03-2009 14:24