Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Usunięcie adresu email

 • Operacja zakończona pomyślnie!
 • Podany adres e-mail został usunięty.

Termin: 19.12.2018, g. 16:00

Miejsce: Sala Konferencyjna Urzędu Miejskiego

 1. Szkolenie radnych
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  1. wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Baborów na 2018
  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  3. uchwały budżetowej na 2019 rok
  4. uchwalenie wieloletniej prognozy finanowej
  5. przyjęcie programu współpracy z NGO
 3. Sprawy bieżące
Opublikował(a):  Data publikacji: 28-01-2013 12:31