Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

JAK POMOGLIŚMY MARCO

Od tego momentu życie mamy dziecka oraz jego babci (Iwona zamieszkuje wspólnie z mamą) zmieniło się diametralnie.            
  Natychmiastowe przewiezienie synka do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, gdzie przeprowadzono skomplikowaną operację częściowego usunięcia guza, pozwoliło uratować mu życie.
   Z tą chwilą rozpoczęła się heroiczna walka o utrzymanie Marco przy życiu, a nadzieja na jego wyleczenie stała się nieodłącznym elementem każdego kolejnego dnia. Dzieciątko niestety nie może żyć samodzielnie – oddycha i odżywia się za pomocą specjalistycznej aparatury. Jego brak odporności stwarza konieczność zapewnienia mu sterylnych warunków. Nieustannie w dzień i w nocy wymaga stałej opieki polegającej m.in. na odsysaniu umożliwiającemu oddychanie (praktycznie co chwilę). Odżywianie dziecka odbywa się poza jelitowo i dozowane jest przez pompę.
      Matka wraz z dzieckiem większość czasu spędza w szpitalu i tam się nim nieustannie opiekuje. Babcia Marco – Elżbieta Stelmaszczyk na wszelkie możliwe sposoby pomaga i wspiera córkę w jej trudnym okresie życia.

        Ta dramatyczna sytuacja nie pozwoliła pozostać obojętnym. Rozumiejąc, co to znaczy poważna choroba dziecka, postanowiliśmy wraz z żoną powołać społeczną inicjatywę mającą na celu finansową pomoc rodzinie. Powstał Komitet zbiórki publicznej pod nazwą „Pomóżmy Marco”. W skład Komitetu weszli: Marek Czechowicz – pełnomocnik Komitetu, Violetta Czechowicz, Jan Jasion, Karolina Bierońska, Elżbieta Stelmaszczyk, Jan Dolipski.

Po uchwaleniu Statutu i otrzymaniu zgody Burmistrza Gminy Baborów na przeprowadzenie zbiórki publicznej, zostało utworzone konto w Banku Spółdzielczym w Baborowie oraz przeprowadzono zbiórki do puszek. Zbiórka publiczna przebiegała w okresie od września 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. W tym czasie na konto Komitetu z bezpośrednich wpłat oraz zbiórek do puszek wpłynęła kwota 4517,33 zł (w tym 11 euro i 1 dolar). W związku z faktem, iż matka wraz z dzieckiem przebywała w szpitalu w Warszawie, pieniądze ze zbiórki zostały przelane w trzech transzach na jej osobiste konto. Pełna dokumentacja z działalności Komitetu „Pomóżmy Marco” znajduje się u pełnomocnika i jest do wglądu.
        Za pomoc w realizacji dzieła Komitetu serdecznie dziękujemy pani prezes Banku Spółdzielczego Teresie Demianowskiej za nieodpłatne uruchomienie konta oraz udostępnienie pomieszczenia banku na puszkę kwestarską i przekazy bankowe; pani dyrektor GZOKiS-u Bogumile Czekańskiej za przyzwolenie na zbiórkę do puszki kwestarskiej podczas Gminnych Dożynek, pani dyrektor Zespołu Szkół w Baborowie Elżbiecie Kielskiej za przychylność w przeprowadzeniu zbiórki w szkole, Pani Stefanii Kulik i Sylwii Brzezińskiej za przeprowadzenie tych zbiórek; księdzu proboszczowi za umożliwienie zbiórki przed kościołem parafialnym; koleżankom i koledze Iwony tj. Dorocie Podgajnej, Alicji Ludorowskiej i Marcinowi Rewie za kwestowanie pod kościołem. Szczególne jednak podziękowania składamy wszystkim ofiarodawcom, których wrażliwość pomogła m.in. stworzyć w mieszkaniu warunki prawie szpitalne, co z kolei pozwala Marco na okresowy pobyt w domu.

    Marco nadal leczony jest w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, gdzie poddawany jest chemioterapii oraz znajduje się pod opieką Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu. Walka o każdy następny dzień życia dziecka nie została przegrana.

       
 
                                                                                        Marek Czechowicz

                               pełnomocnik Komitetu
„Pomóżmy Marco”

 

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 07-02-2008 18:34