Informacja Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

                                                          

Przewodnicząca Komisji Budżetu  i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej
w Baborowie informuje, że w dniu 20 czerwca 2017r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się  posiedzenie  Komisji z następującym porządkiem obrad:

 Tematyka posiedzenia:

 1. Omówienie  wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu – projekt druk 274/17;
 2. absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Baborów za 2016r. – projekt druk 275/17;
 3. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów- projekt druk 276/17;
 4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt druk 277/17;
 5. zmiany uchwały Nr XI-119/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 stycznia 2016r.
  w sprawie  opłaty  targowej- projekt druk 262/17;
 6. zmieniająca uchwalę Nr XXXIX-374/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 30 września 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców  tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie Gminy Baborów w ramach pomocy de minimis  – projekt druk 278/17;
 7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty ( lokal przy ul. Świerczewskiego 8/2 w Baborowie ) – projekt druk nr 258/17;
 8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty (lokal przy ul. Wiejskiej 4/6 w Baborowie)- projekt druk 259/17;
 9. wyrażenia zgody  na sprzedaż nieruchomości  oraz udzielenie bonifikaty ( lokal przy ul. Rynek 3/6 w Baborowie)- projekt druk 260/17;
 10. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty (lokal przy ul. Moniuszki 15/4 w Baborowie)- projekt druk 261/17;
 11. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (dz. nr 370 w Babicach) – projekt druk  269/17;
 12. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Baborów
  (dz. nr 1610/8 w Baborowie) – projekt druk 267/17;
 13. wyrażenia zgody na rozwiązanie  umowy użytkowania wieczystego  gruntu– projekt druk nr  268/17;
 14. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe  oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – (dz. nr 632/19 w Baborowie) – projekt druk nr 270/17;
 15. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe  oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – (część dz. nr 1319/37 w Baborowie) – projekt druk nr 271/17;
 16. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe  oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż3 lata – ( dz. nr 1360 w Baborowie) – projekt druk nr 281/17;
 17. wynajęcia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata- projekt druk nr 272/17;
 18. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej- projekt druk nr 273/17;
 1. Sprawy bieżące.

 

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 14-06-2017 13:07
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 14-06-2017 13:09
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 14-06-2017
 • Ilość wyświetleń: 2340
 • Link do strony: http://baborow.pl/3037/informacja_przewodniczacej_komisji_budzetu_i_rozwoju_gospodarczego.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 14-06-2017 13:07
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 14-06-2017 13:09
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 14-06-2017
 • Ilość wyświetleń: 2340
 • Link do strony: http://baborow.pl/3037/informacja_przewodniczacej_komisji_budzetu_i_rozwoju_gospodarczego.html
 • Data publikacji: 14-06-2017 13:07 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 14-06-2017 13:09 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 14-06-2017
 • Ilość wyświetleń: 2340
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  14-06-2017, godz. 13:09:07
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  14-06-2017, godz. 13:08:53
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  14-06-2017, godz. 13:08:42
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  14-06-2017, godz. 13:08:38
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  14-06-2017, godz. 13:07:58
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl