Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 374 położonej w Czerwonkowie

            Baborów, 2017-06-27

      

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 19 czerwca 2017 roku o godz. 9:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, stanowiąca drogę, położona w Czerwonkowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 374 o powierzchni 0,0400 ha, która według ewidencji gruntów stanowi drogi (dr), zapisana w KW OP1G/00021231/8.  

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym terminie wpłaciła ustalone wadium oraz złożyła zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 2.780,00 zł

Kwota wadium: 280,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 2.810,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset dziesięć złotych).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości został Pan Rafał Pohl.  

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 4 lipca 2017 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

       Przewodniczący Komisji Przetargowej 

Ewa Samotyj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 27-06-2017 08:43
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 27-06-2017 08:43
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 27-06-2017
 • Ilość wyświetleń: 406
 • Link do strony: http://baborow.pl/3046/informacja_o_wyniku_i_przetargu_ustnego_ograniczonego_na_sprzedaz_dzialki_nr_374_polozonej_w_czerwonkowie.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 27-06-2017 08:43
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 27-06-2017 08:43
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 27-06-2017
 • Ilość wyświetleń: 406
 • Link do strony: http://baborow.pl/3046/informacja_o_wyniku_i_przetargu_ustnego_ograniczonego_na_sprzedaz_dzialki_nr_374_polozonej_w_czerwonkowie.html
 • Data publikacji: 27-06-2017 08:43 przez: Ewa Samotyj
 • Data modyfikacji: 27-06-2017 08:43 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 27-06-2017
 • Ilość wyświetleń: 406
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  27-06-2017, godz. 08:43:54
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
 •  
  27-06-2017, godz. 08:43:33
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl