Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

WICEBURMISTRZ – FANABERIA CZY KONIECZNOŚĆ?

Czy zatem oszczędności rzeczywiście idą na pensję dla vice? W ubiegłym roku przygotowując projekt budżetu na rok 2007 zabezpieczyłem stosowne kwoty na sfinansowanie tego stanowiska. Nie mogąc przewidzieć wyniku wyborów samorządowych jednego byłem pewien- zastępca burmistrza w gminie Baborów musi być zatrudniony, ponieważ wynika to wprost z przepisów poprawionej Ustawy o samorządzie gminnym. Ciekawe pomysły niektórych radnych, rozpowiadane głośno i szeroko, aby wiceburmistrzem na część etatu był sekretarz gminy, dyrektor GZOKiS-u lub którykolwiek z pracowników Urzędu Miejskiego wskazują na bardzo powierzchowną znajomość obowiązującego prawa lub raczej chęć czynienia zamieszania wokół sprawy. Byłby to (może) ciekawy układ – pracownik sam dla siebie jest zwierzchnikiem służbowym, sam sobie może np. ustalić wynagrodzenie za pracę lub nagrodę. No, no, to by było! A mówiąc całkiem poważnie – odpowiedzialność, jaką na osobę sprawującą mandat burmistrza nakładają rozliczne przepisy jest ogromna. Odpowiedzialność administracyjna, prawna, finansowa – w wielu przypadkach za podejmowane przez siebie decyzje burmistrz odpowiada własnym majątkiem! Wreszcie – niektóre czynności prawne może wykonywać TYLKO burmistrz lub jego zastępca i nikt więcej. Nie jestem człowiekiem z żelaza – długotrwała choroba czy wypadek uniemożliwiający pełnienie funkcji przez dłuższy czas może wydarzyć się każdemu. Paraliż organizacyjny gminy gwarantowany - chyba, że kurier dowoziłby dokumenty do podpisu do szpitala, a to nie zawsze jest możliwe. Odpowiedzialność za zaistniałą sytuację poniósłby …oczywiście burmistrz! Intencją Ustawodawcy było uniknięcie podobnych sytuacji, które w poprzednich kadencjach miały miejsce, gdzie w pośpiechu wyznaczany był komisarz, aby sprawować rządy w gminie do czasu wyboru nowego burmistrza. Czy o to krytykantom chodzi? Czy tak wygląda ich dbałość o interesy Gminy i jej mieszkańców? Możliwe…

Pan Dominik Konieczny, który od 10-go kwietnia sprawuje tę funkcję jest młodym, dobrze wykształconym człowiekiem. Przez cztery lata poprzedniej kadencji sprawował mandat wójta w pobliskiej gminie Rudnik. Analizując jego osiągnięcia zdecydowałem się…i nie żałuję. Wybór jest bardzo trafny, a na wymierne efekty jego pracy nie trzeba będzie długo czekać. Na zakończenie – najgłośniej przeciwko zatrudnieniu zastępcy burmistrza protestują ci, którzy na koniec ubiegłej kadencji potępiali mnie w czambuł za niewykorzystanie przeze mnie urlopu wypoczynkowego, na co praktycznie nie miałem szansy z powodu…braku zastępcy!


Burmistrz Gminy E. Waga

Opublikował(a):  Data publikacji: 20-12-2007 09:08