Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci nr 72/1 w Rakowie

W dniu  29 czerwca 2017  roku  o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość zabudowana położona w Rakowie 11, oznaczona w ewidencji  jako działka 72/1 o powierzchni 0,1000 ha,  która według ewidencji gruntów stanowi grunty orne zabudowane(Br), zapisana w KW  OP1G/00021229/1.

Do przetargu dopuszczono dwie osoby, które w wymaganym terminie wpłaciły ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 14.264,00 zł

Kwota wadium: 1430,00 zł

Najwyższa cena  osiągnięta w przetargu wyniosła: 22.000,00  . ( słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości została Pani Joanna Nowak.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia
14 lipca 2017 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

 Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Ewa Samotyj

 

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 07-07-2017 07:44
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 07-07-2017 07:46
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 07-07-2017
 • Ilość wyświetleń: 490
 • Link do strony: http://baborow.pl/3054/informacja_o_wyniku_i_ustnego_przetargu_nieograniczonego_na_sprzedaz_nieruchomosci_nr_721_w_rakowie.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 07-07-2017 07:44
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 07-07-2017 07:46
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 07-07-2017
 • Ilość wyświetleń: 490
 • Link do strony: http://baborow.pl/3054/informacja_o_wyniku_i_ustnego_przetargu_nieograniczonego_na_sprzedaz_nieruchomosci_nr_721_w_rakowie.html
 • Data publikacji: 07-07-2017 07:44 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 07-07-2017 07:46 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 07-07-2017
 • Ilość wyświetleń: 490
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  07-07-2017, godz. 07:46:13
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  07-07-2017, godz. 07:45:21
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  07-07-2017, godz. 07:45:02
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  07-07-2017, godz. 07:44:01
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl