Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52A

W dniu  29 czerwca 2017  roku  o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego  stanowiącego własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu był lokal mieszkalny o pow. 26,92 m2 w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52A położony na działce oznaczonej w ewidencji pod  numerem 1242/4 o pow. 0,0166 ha w KW OP1G/00028922/8, która w ewidencji  gruntów stanowi tereny mieszkaniowe(B).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 22.980,00 zł

Kwota wadium: 2.300,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 14 lipca  2017 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Ewa Samotyj

 

 

 

 

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 07-07-2017 08:01
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 07-07-2017 08:09
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 07-07-2017
 • Ilość wyświetleń: 468
 • Link do strony: http://baborow.pl/3055/informacja_o_wyniku_i_ustnego_przetargu_nieograniczonego_na_sprzedaz_lokalu_mieszkalnego_polozonego_w_baborowie_przy_ul_raciborskiej_52a.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 07-07-2017 08:01
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 07-07-2017 08:09
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 07-07-2017
 • Ilość wyświetleń: 468
 • Link do strony: http://baborow.pl/3055/informacja_o_wyniku_i_ustnego_przetargu_nieograniczonego_na_sprzedaz_lokalu_mieszkalnego_polozonego_w_baborowie_przy_ul_raciborskiej_52a.html
 • Data publikacji: 07-07-2017 08:01 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 07-07-2017 08:09 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 07-07-2017
 • Ilość wyświetleń: 468
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  07-07-2017, godz. 08:09:09
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  07-07-2017, godz. 08:08:50
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  07-07-2017, godz. 08:07:07
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  07-07-2017, godz. 08:01:10
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl