KOMUNIKAT o zmianie nazw ulic w mieście Baborów

Burmistrz Gminy Baborów zawiadamia właścicieli nieruchomości i mieszkańców, że od 15 lipca 2017 r. uległy zmianie dotychczasowe nazwy następujących ulic:

Świerczewskiego w Baborowie na ulicę o nazwie Kozielska na podstawie Uchwały Nr XXIV-270/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 21 czerwca 2017 r.

40-lecia PRL w Baborowie na ulicę o nazwie Klonowa na podstawie Uchwały Nr XXIV-269/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 21 czerwca 2017 r.

Kuroczkina w Baborowie na ulicę o nazwie Kresowa na podstawie Uchwały Nr XXIV-268/17 Rady Miejskiej
w Baborowie z dnia 21 czerwca 2017 r.

Ponadto informujemy, że zgodnie art. 5 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U.
z 2016 r. poz.744) zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach
i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

Jednak należy pamiętać o obowiązkowej wymianie tabliczki z numerem budynku zawierającą starą nazwę ulicy.

W związku ze zmianą, mieszkańcy w/w ulicy powinni powiadomić następujące podmioty:

Urząd Skarbowy - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3 lub zgłosić zmianę adresu przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym (poprzez wpisanie nowego adresu w deklaracji bądź rozliczeniu);

CEIDG - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) poprzez złożenie w dowolnym urzędzie gminy wniosku CEIDG – 1 o zmianę wpisu, tj. miejsca zamieszkania, zameldowania, adresu do korespondencji, miejsca wykonywania działalności oraz innych danych, które zawierają dotychczasowy adres. Wszelkie czynności dokonywane w CEIDG są bezpłatne;

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na właściwych formularzach lub w dowolnej formie pisemnej do ZUS. Właściwą do rozpatrzenia wniosku jest jednostka, która przyznała i wypłaca świadczenie;

Dostawca energii elektrycznej –zmianę danych adresowych dokonuje się na właściwym dla dostawcy energii elektrycznej wniosku lub w dowolnej formie pisemnej na adres dostawcy;

Dostawca gazu ziemnego – zmianę danych adresowych dokonuje się na właściwym dla dostawcy gazu ziemnego wniosku lub w dowolnej formie pisemnej na adres dostawcy;

Opłata za gospodarowanie odpadami – Urząd Miejski w Baborowie zmianę adresu naniesie z urzędu, nie ma konieczności składania korekty deklaracji;

Operatorzy telekomunikacyjni – należy zgłosić zmianę adresu zamieszkania po uprzedniej konsultacji
z biurem obsługi klienta danego operatora;

Banki – należy zgłosić zmianę adresu zamieszkania osobiście w siedzibie banku bądź w formie pisemnej.

 

Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska

 • Opublikował: Artur Czechowicz, data publikacji: 17-07-2017 13:03
 • Modyfikował: Artur Czechowicz, data modyfikacji: 17-07-2017 13:06
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Artur Czechowicz
 • Data wytworzenia: 17-07-2017
 • Ilość wyświetleń: 2019
 • Link do strony: http://baborow.pl/3058/komunikat_o_zmianie_nazw_ulic_w_miescie_baborow.html
 • Opublikował: Artur Czechowicz, data publikacji: 17-07-2017 13:03
 • Modyfikował: Artur Czechowicz, data modyfikacji: 17-07-2017 13:06
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Artur Czechowicz
 • Data wytworzenia: 17-07-2017
 • Ilość wyświetleń: 2019
 • Link do strony: http://baborow.pl/3058/komunikat_o_zmianie_nazw_ulic_w_miescie_baborow.html
 • Data publikacji: 17-07-2017 13:03 przez: Artur Czechowicz
 • Data modyfikacji: 17-07-2017 13:06 przez: Artur Czechowicz
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Artur Czechowicz
 • Data wytworzenia: 17-07-2017
 • Ilość wyświetleń: 2019
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  17-07-2017, godz. 13:06:42
  Modyfikacja strony przez: Artur Czechowicz
 •  
  17-07-2017, godz. 13:06:03
  Modyfikacja strony przez: Artur Czechowicz
 •  
  17-07-2017, godz. 13:05:32
  Modyfikacja strony przez: Artur Czechowicz
 •  
  17-07-2017, godz. 13:04:55
  Modyfikacja strony przez: Artur Czechowicz
 •  
  17-07-2017, godz. 13:04:21
  Modyfikacja strony przez: Artur Czechowicz
 •  
  17-07-2017, godz. 13:03:45
  Modyfikacja strony przez: Artur Czechowicz
 •  
  17-07-2017, godz. 13:03:00
  Modyfikacja strony przez: Artur Czechowicz
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl