Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Babice

loga 4.jpeg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Babice

mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców obszaru LGD „Płaskowyż dobrej Ziemi” poprzez równomierny i zrównoważony rozwój obszaru w oparciu o zasoby kulturowe, przyrodnicze i społeczne oraz przystosowanie do prowadzenia działalności kulturalnej, artystycznej i integracyjnej

współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER – poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Opublikował(a):  Data publikacji: 10-08-2017 14:18
Modyfikował(a): Artur Czechowicz Data modyfikacji: 03-10-2018 11:49