Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

REMONT ULICY WIEJSKIEJ- CIAG DALSZY

Warto nadmienić, iż Gmina we własnym zakresie stworzyła projekt modernizacji ulicy – zakładający wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z obustronnymi krawężnikami – celem zaoszczędzenia pieniędzy. Priorytetem tej inwestycji jest zapobiegnięcie nanoszeniu się ziemi na skrzyżowanie i tym samym wyeliminowanie niebezpieczeństwa na drodze, a ponadto stworzenie dogodnego dojścia i dojazdu do prywatnych posesji mieszkańców ulicy.
12 - Wiejska.jpeg
W przyszłym roku burmistrz zaproponuje Radnym Rady Miejskiej dokończenie odcinka ulicy Wiejskiej przy cmentarzu. Zakres planowanych prac to ułożenie dywanika asfaltowego, wykonanie miejsc parkingowych oraz (przy współfinansowaniu Starostwa Powiatowego) przebudowa skrzyżowania przy kościele św. Józefa.

Opublikował(a):  Data publikacji: 29-09-2008 09:59