Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia- etap II


logo2.jpeg

 

Projekt „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia- etap II.”

 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice” w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Aktualne informacje o projekcie

W Baborowie przy ul. Wiejskiej na wysokości 249 m n. p. m. usytuowana jest wieża widokowa, z której rozciąga się widok na pobliskie wsie oraz góry Wysoki Jesionek.

V Baborowě se v ul. Wiejskiej v nadmořské výšce 249 m nachází rozhledna, ze které je výhled na nedaleké vesnice a Vysoký Jeseník.

Inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych w ramach "Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia" z Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska. Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 38 075,90 EUR. Wysokość dofinansowania z EFRR 30 000 EUR oraz z budżetu państwa RP 1 764,71 zł.

wieża.png

Realizacja projektu polega na stworzeniu sieciowego produktu turystycznego, jakim będzie ścieżka po wieżach i punktach widokowych w Euroregionie Silesia. W projekt zaangażowanych jest 4 partnerów, z tego 3 ze strony czeskiej i 1 ze strony polskiej. Jest to 2. etap płynnie nawiązujący do 1. etapu, z którego produktów będzie on korzystał w ramach swojej realizacji.

Głównym celem projektu jest przede wszystkim wykorzystanie zasobów przyrodniczych regionu w celu zwiększenia liczby turystów na wspólnym obszarze, a także wspieranie zatrudnienia w związku z powstaniem nowym miejsc pracy na przedmiotowym obszarze. Poprzez wznowienie i odpowiednie połączenie ścieżki turystycznej po wieżach i punktach widokowych z już zrealizowanymi inwestycjami finansowanymi z funduszy unijnych i środków krajowych w zakresie infrastruktury turystycznej, a także poprzez realizację nowych związanych z nimi inwestycji, w szczególności w postaci popularnych wież i punktów widokowych, uda się o wiele bardziej efektywnie wykorzystać potencjał pogranicza i w istotnym stopniu zwiększą się możliwości jego rozwoju a także stopień wykorzystania zrealizowanych już inwestycji. W załączniku znajduje się mapa ścieżki. Celem projektu jest także rozwój zasobów przyrodniczych i kulturowych, ich promocja i udostępnienie dla potencjalnych zwiedzających a także budowa niezbędnej infrastruktury, aktywizacja potencjału, co przyczyni się do wzrostu odpowiedzialności, rozwoju turystyki i usług okołoturystycznych, a tym samym do zwiększenia zatrudnienia w regionie.

Realizace projektu spočívá ve vytvoření síťového turistického produktu, kterým bude stezka rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia. Do projektu je zaangažováno 4 partnerů, z toho 3 z české strany a 1 ze strany polské. Jedná se o II. etapu, která plynule navazuje a v rámci realizace bude využívat výstupů z I. etapy.

Hlavním cílem projektu je především využití přírodních zdrojů regionu za účelem zvýšení počtu návštěvníků na společném teritoriu, a současně podpora zaměstnanosti spolu s navazujícím vznikem nových pracovních míst v předmětné oblasti. Obnovením a vhodným propojením turistické stezky ?rozhleden a vyhlídkových míst? s již zrealizovanými investicemi z unijních fondů a tuzemských prostředků v oblasti turistické infrastruktury a také realizací nových s nimi spojených investic, zejména v podobě populárních rozhleden a vyhlídkových míst, dojde k mnohem efektivnějšímu využití potenciálu příhraničí a v podstatné míře se zvýší možnosti jeho rozvoje a rovněž i stupeň využití již realizovaných investic. V příloze je uvedena mapa stezky. Cílem projektu je rovněž rozvoj přírodních a kulturních zdrojů, jejich propagace a zpřístupnění potencionálním návštěvníkům spolu s vybudováním nezbytné infrastruktury, aktivizace potenciálu přispěje ke zvýšení počtu turistů, rozvoji cestovního ruchu a s ním spojených služeb, a tím i k nárůstu zaměstnanosti v regionu.


 

Logo Szlakiem Wież.png                                            Wieża.png

Silesianka - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia

Transgraniczny szlak SILESIANKA, który jest tworzony na terenie Euroregionu Silesia (tj. powiatów raciborskiego, wodzisławskiego - woj. śląskie, powiat głubczycki - woj. opolskie, powiaty ostrawski, opawski i nowo jicziński w woj. morawsko-śląskim) już od początku cieszył się zainteresowaniem. Poszczególne etapy realizacji szlaku rozpoczęte w 2019 r. ukazały potencjał turystyczny, na który składają się główne 34 obiekty – wieże i platformy, a także inne atrakcje z tego obszaru.

Nasza wieża widokowa stanowi jeden z obiektów na szlaku wież i platform widokowych Euroregionu Silesia – SILESIANKA.

Od samego początku aktywnie współpracujemy z Euroregionem Silesia i innymi obiektami na szlaku Silesianka na rzecz jego rozwoju oraz rozwoju potencjału turystycznego w Euroregionie Silesia.

Nasza wieża widokowa powstała w ramach realizacji mikroprojektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001397 Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II.

Ponadto od samego początku aktywnie uczestniczyliśmy w realizacji projektów  „Silesianka - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia” (nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001841), oraz „Poznaj naszą Silesiankę! - promocja transgranicznego szlaku wież i platform widokowych” (nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_033/0003120).

Zapraszamy do odwiedzenia strony szlaku Silesianka (www.silesianka.eu),

profilu na Facebooku (https://www.facebook.com/silesianka/)

i Instagramie (https://www.instagram.com/Silesianka_plcz/).

 


PROPOZYCJE WYCIECZEK ROWEROWYCH  DLA RODZICÓW Z DZIEĆMI
/ TIPY NA VYLET PRO CYKLISTY, PRO RODICE S DETMI

PDFBaborów_cyklisti_CZ.pdf (501,22KB)
PDFBaborów_cyklisti_PL.pdf (314,14KB)
PDFBaborów_děti_CZ.pdf (238,07KB)
PDFBaborów_děti_PL.pdf (339,19KB)


PDFOdry_cyklisti_CZ.pdf (557,91KB)
PDFOdry_cyklisti_PL.pdf (450,02KB)
PDFOdry_děti_CZ.pdf (1,36MB)
PDFOdry_děti_PL.pdf (1,37MB)


PDFSlatina_cyklisti_CZ.pdf (316,90KB)
PDFSlatina_cyklisti_PL.pdf (402,69KB)
PDFSlatina_děti_CZ.pdf (410,91KB)
PDFSlatina_děti_PL.pdf (244,87KB)


PDFStěbořice_cyklisti_CZ.pdf (685,64KB)
PDFStěbořice_cyklisti_PL.pdf (778,89KB)
PDFStěbořice_děti_CZ.pdf (136,93KB)
PDFStěbořice_děti_PL.pdf (157,72KB)

Baner Projekt Wieże.png

Opublikował(a):  Data publikacji: 25-09-2017 12:01
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 20-02-2024 13:52