Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

JUŻ DZIŚ WYMIEŃ STARY DOWÓD NA NOWY

 Termin oczekiwania na dowód wynosi 30 dni, dlatego należy się liczyć z faktem, że składając wniosek z końcem grudnia, dowód otrzymamy pod koniec stycznia następnego roku. Wprawdzie wydawany jest formularz B, potwierdzający fakt złożenia wniosku, jednak nie uprawnia on nas do przekraczania granic Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiamy krótką informację o formalnościach wynikających z wymianą dowodu

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Baborowie - USC - parter - pokój nr 7- tel. 0774036978
Sposób załatwienia sprawy:
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
  • 2 fotografie,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa, dla osób niezamężnych i nieżonatych odpis skrócony aktu urodzenia
Opłata:30 zł w kasie urzędu ( parter pokój nr 1)
Czas załatwienia:  1 miesiąc
 
Inne informacje istotne dla interesantów:
  • Wniosek należy składać osobiście.
  • Dowód należy odbierać osobiście
  • W przypadku osób urodzonych na terenie gminy nie jest wymagany odpis aktu urodzenia.
  • W przypadku osób które zawarły związek małżeński na terenie gminy odpis aktu małżeństwa nie jest wymagany.
  • W przypadku gdy wymienione akty znajdują się w miejscowym Urzędzie Stanu Cywilnego, sprawdzenia danych zawartych we wniosku dokonuje organ przyjmujący wniosek, bez potrzeby załączania odpisów aktów.
    Wniosek o wydanie dowodu osobistego można pobrać osobiści lub pobrać formularz .
UWAGA:  Wniosek należy wydrukować dwustronnie

 
Opublikował(a):  Data publikacji: 30-08-2007 17:56