Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

PERTURBACJE Z OŚWIATĄ W TLE

szkola.jpeg

Z początkiem roku szkolnego gminną oświatę czekają zmiany wymuszone koniecznością poprawienia jakości zarządzania jak również zracjonalizowania wydatków związanych z funkcjonowaniem sieci szkół i przedszkoli. Ograniczeniu ulegnie ilość oddziałów w poszczególnych klasach Szkoły Podstawowej : zamiast trzech klas pierwszych utworzone będą dwie, w miejsce czterech klas czwartych –powstaną trzy. Analogicznie w Gimnazjum: zamiast czterech klas pierwszych utworzone zostaną trzy klasy. Liczba uczniów w poszczególnych klasach nie przekroczy trzydziestu, co jest absolutnie zgodne z obowiązującymi przepisami. O szczegółach Czytelnik może przeczytać w poniższych tekstach.

O co chodzi ?
Planowane zmiany szerokim echem odbiły się w środowiskach  związanych ze szkołą. Rodzice na jednym z zebrań wiejskich nie zostawili na burmistrzu przysłowiowej „suchej nitki”.
Zawrzało wśród nauczycieli mocno zaniepokojonych wizją utraty swojego miejsca pracy.
Zastanowić się należy kto i dlaczego szerzy katastroficzne wizje o masowych zwolnieniach nauczycieli, choć w arkuszu organizacyjnym szkół już po wprowadzeniu zmian WSZYSCY(!) dotychczas zatrudniani nauczyciele zachowali swoje miejsca pracy? Ba! Ujęto w nim dwa vacaty, co oznacza, że dwóch nauczycieli powinno być zatrudnionych dodatkowo.
Kto i dlaczego w sztucznie rozdęty problem sprytnie angażuje rodziców i bazując na ich niepełnej wiedzy czyni z nich narzędzie gry, której cel jest wystarczająco jasny i może nie do końca zbieżny z interesem ucznia. Jest faktem, że zmiany w sposobie organizacji szkół wymuszą na wielu nauczycielach konieczność podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych np. o studia magisterskie i specjalizacje, których w Zespole Szkół w Baborowie brakuje, ale to tylko podwyższy standard nauczania. Ograniczeniu ulegnie ilość godzin ponadwymiarowych, co da nauczycielom niezbędny „oddech” i powoli im jeszcze lepiej przygotowywać się do prowadzonych zajęć lekcyjnych, poprawiając tym samym jakość kształcenia. Ograniczenie ilości oddziałów wyeliminuje również zmianowość – wszyscy uczniowie będą rozpoczynać zajęcia o godzinie 8.15, co również poprawi jakość i komfort nauczania w naszej szkole. Zaoszczędzone na oświacie pieniądze trafią do…oświaty! zostaną bowiem w części wykorzystane na przeprowadzenie niezbędnego remontu instalacji CO w budynku szkoły na ul. Opawskiej i dokończenie termomodernizacji obiektu. Dzięki temu dzieci nie będą musiały w zimowe dni siedzieć kurtkach na lekcjach, a dyrekcja nie będzie zmuszona do skracania z powodu zimna zajęć lekcyjnych, co w poprzednich latach czasami się zdarzało. Znów korzyść po stronie uczniów i nauczycieli. A zaprojektowany, przygotowany do realizacji wielofunkcyjny zespół boisk, który władze Gminy przygotowują dla…uczniów właśnie. Przykłady zrozumienia dla potrzeb uczniów oraz dbałości o ich interesy można by wyrazić kwotą ( ok. 1,2 mln. zł w latach2004-2006) wydatkowaną na inwestycje i remonty substancji oświatowej służącej zarówno uczniom jak i nauczycielom. Dlatego zarzut, że gmina chce zaoszczędzić na oświacie należy chyba uznać za mocno chybiony. O co zatem chodzi ?

E.Waga

P.S. Zapraszam do zapoznania sie z artykułem - LICZBY,FAKTY..KONTROWERSJE

Opublikował(a):  Data publikacji: 20-05-2007 16:45