Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

ZBIERANIE ZUŻYTYCH BATERII I ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Zbierającym w rozumieniu ustawy o bateriach i akumulatorach jest:


1.podmiot prowadzący punkt zbierania odpadów, posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w postaci zużytych baterii i akumulatorów,
     
2. gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
     
 3.przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Prawidłowo sporządzone sprawozdanie, którego wzór został ogłoszony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. Nr 223, poz. 1788). należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.Wzór sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych można pobrać ze strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (www.umwo.opole.pl  BIP > Środowisko -> Sprawozdanie dot. podmiotów zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory).

Polecamy również zapoznać się :

Opublikował(a):  Data publikacji: 10-03-2011 13:16