Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

DOPŁATY Z AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Terminy składania wniosków:

- 1 grudnia do dnia 15 lutego - w przypadku materiału siewnego zbóż ozimych kategorii elitarny lub kwalifikowany, zakupionego lub wydanego z magazynu i zużytego do siewu w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada danego roku kalendarzowego, albo

- 15 kwietnia do dnia 15 czerwca - w przypadku materiału siewnego zbóż ozimych kategorii elitarny lub kwalifikowanych, zakupionego lub wydanego z magazynu i zużytego w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego.

W Biurze Powiatowym w Głubczycach:

1. Pracownik Biura Powiatowego w Głubczycach pomaga w wypełnianiu w/w wniosków oraz wypełnia wnioski z nowego PROW 2007 – 2013.

2. Wydawane są druki związane z Systemem Identyfikacji i Rejestracji zwierząt, kartki wsadowe do księgi rejestracji stada bydła lub trzody chlewnej.

3. Istnieje możliwość zamówienia wapna od firmy "TECHMOT".

4. Oferujemy ubezpieczenia rolnicze w TUW, oraz na życie
w COMMERCIAL UNION.

Izba Rolnicza pomaga każdemu rolnikowi, który potrzebuje porady prawnej. Porady udzielane są nieodpłatnie. Pomagamy również w szacowaniu szkód łowieckich.
Opublikował(a):  Data publikacji: 31-01-2008 11:12