Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

PLANOWANIE PRZYSZŁOŚCI Z LGD „PŁASKOWYŻ DOBREJ ZIEMI”

Obecnie zajmujemy się opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla naszego obszaru, która będzie podstawą do aplikowania o środki z PROW z przeznaczeniem na ich realizację na lata 2009-2015 ukierunkowanych na rozwój obszaru, a realizowanych przez organizacje działające na wsi i w miastach do 20 tyś mieszkańców. Aby opracowywana przez nas strategia rozwoju spełniła swoją rolę, chcemy poznać Państwa oczekiwania co do kierunków wsparcia i kierunków rozwoju regionu. W tym celu, kierujemy do mieszkańców obszaru ankietę , która pomoże nam w takim doborze celów aby były one zgodne z Państwa oczekiwaniami. Prosimy o aktywne włączenie się do tworzenia lepszej przyszłości naszego płaskowyżu a do szczegółowego zapoznania się z opracowywaną Lokalną Strategią Rozwoju zapraszamy na naszą stronę internetową 
Opublikował(a):  Data publikacji: 02-06-2008 15:37