Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

PIĘĆDZIESIĄT LAT RAZEM

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Stanisława i Władysław Adamczykowie, Małgorzata i Wojciech Chryczykowie, Maria i Paweł Kosellek, Anna i Józef Kozak, Stefania i Alfred Kurzydym, Maria i Franciszek Łukaszczykiewiczowie, Anna i Antoni Olejnikowie, Rafaela i Alojzy Szramowscy, Stefania i Bolesław Wolaniukowie, Zofia i Marcin Żurakowscy. Niestety, nie wszyscy jubilaci, ze względów zdrowotnych, mogli skorzystać z zaproszenia. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej specjalne odznaczenia i karty gratulacyjne wręczył burmistrz Eugeniusz Waga i kierownik USC- Józef Michalicki. Były gratulacje, kwiaty, słodkości i symboliczna lampka szampana. Wykonano również pamiątkowe fotografie, z których jedną prezentujemy.
50lat.jpeg
Siedzą od lewej: Rafaela Szramowska, Anna Olejnik, Zofia Żurakowska, Stefania Wolaniuk, Stefania Kurzydym, Maria Kosellek,
Stoją od lewej: Alojzy Szramowski, Józef Kozak, Antoni Olejnik, burmistrz Eugeniusz Waga, Władysław Adamczyk, Bolesław Wolaniuk, Alfred Kurzydym, kierownik USC Józef Michalicki.

My również dołączamy się do gratulacji i życzymy szanownym jubilatom szczęścia, zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze wspólnie spędzane lata.

Opublikował(a):  Data publikacji: 10-06-2008 22:03