Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

„DRASTYCZNA” PODWYŻKA

Obecna na sesji RM pani Ewa Kroczak - prezes Zakładu Usług Komunalnych –który zarządza wodociągami w gminie Baborów cierpliwie tłumaczyła obecnym na sesji radnym powody tak wysokiego wzrostu. 18 gr. pokryje wzrastające gwałtownie koszty pozyskiwania wody i obsługi urządzeń wodociągowych( koszty energii, bieżących remontów i wynagrodzeń pracowników itp). 36 gr. z każdego sprzedanego m3 wody przeznaczone będzie na działania inwestycyjne, których wykonanie zapisano w „Planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2008-2012”.

-Plan ten został przyjęty i zatwierdzony przez Radę Miejską na poprzedniej sesji wraz z kwotami potrzebnymi na jego realizację- tłumaczyła radnym Pani prezes ZUK-u.- wtedy kilkakrotnie podkreślałam, iż zadania ujęte w planie sfinansowane będą z podwyżki cen wody, ale wtedy nie mieliście Państwo wątpliwości, że unowocześniać sieć i urządzenia wodociągowe trzeba. Dziś, gdy mówimy o podwyżce cen wody jesteście na NIE! .

Jak napisałem na początku artykułu Radni przekonać się nie dali i po burzliwej dyskusji uchwałę odrzucili. Nie zmienia to faktu, że cena wody i tak od 1-go lipca wynosić będzie 2.74 zł.(sposób ustalania taryf na wodę określają odrębne przepisy).
A tak przedstawiały się ceny wody w gminie Baborów w poprzednich latach:
Od 01 lipca 2003 r. za wodę płaciliśmy 2.00 zł
Od 01.lipca 2004 r. - 2.10 zł
Od 01 lipca 2006 r. – 2.20 zł
Od 01 lipca 2008 r. - 2.74 zł
Należy zauważyć, że w roku ubiegłym cena wody nie uległa zmianie. Nawiasem mówiąc koszt wzrostu ceny wody na jedną osobę wyniesie ok. 2 zł w skali miesiąca( średnie zużycie wody na 1-go mieszkańca w naszej gminie wynosi ok.3.5 m3). Trudno cieszyć się ze wzrostu ceny, ale czy ta podwyżka zasługuje na miano DRAMATYCZNEJ – oceńcie Państwo sami.

OŚWIADCZENIE

W związku z licznymi w bieżącym roku podwyżkami cen na różne towary oraz usługi i spowodowanym przez ten fakt wzrostem kosztów utrzymania oświadczam, że w tym roku opłaty czynszowe za lokale mieszkalne i socjalne na terenie gminy Baborów nie zostaną podwyższone.


Burmistrz Eugeniusz Waga

*) tekst zmieniono na wniosek Radnego K.D.

Opublikował(a):  Data publikacji: 23-06-2008 15:12