Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

DOTACJE NA PODRĘCZNIKI - DO KOŃCA ROKU

Mechanizm przebiega następująco: rodzice muszą kupić podręczniki, a następnie złożyć w szkole wnioski o refundację kosztów wraz z zaświadczeniem o dochodach .. Najmniejszy zwrot otrzymają rodzice dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne – 70 zł, następnie z I klasy szkoły podstawowej – 130 zł, II klasy podstawówki – 150 zł i III klasy szkoły podstawowej – 170 zł.
Co ważne – o pomoc będą mogli ubiegać się wyłącznie uczniowie z rodzin , w których dochód na osobę nie przekracza 351 zł. Wstępnej selekcji dzieci, którym należy się zwrot , dokonają dyrektorzy szkół. Prześlą oni do urzędów gmin listę uczniów spełniających kryteria. Następnie samorząd przekaże odpowiednią kwotę dyrektorowi szkoły. Dofinansowanie wypłacone zostanie rodzicom po okazaniu dowodu zakupu podręczników.
Według szacunków rządu z pomocy skorzysta ok. 350-400 tys. uczniów ( ok. 20 proc. ich ogólnej liczby). Na refundacje podręczników państwo przeznaczyło 50 mln zł. Dobre i tyle...

 

Kierownik OPS w Baborowie wyjaśnia:

 

Aby ubiegać się o refundacje kosztów zakupu podręczników szkolnych do klas I –III sz. P. należy zakupić podręczniki dla dziecka i złożyć wniosek wraz z dowodem zakupu do dyrektora szkoły. Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. O pomoc będą mogli ubiegać się uczniowie z rodzin w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351,00 zł netto miesięcznie.

WYSOKOŚĆ REFUNDACJI:

- przygotowanie przedszkolne 70 zł
- I klasa Szkoły Podst. 130 zł
- II klasa Szkoły Podst. 150 zł
- III klasa Szkoły Podst. 170 zł


Opublikował(a):  Data publikacji: 30-07-2008 08:56