Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

PRZEKŁAMANIA I MANIPULACJE

Przykłady można mnożyć, ot, choćby tytułowa strona i podane przez radnego Górskiego informacje o udzielonej pomocy publicznej. Wśród beneficjentów tej pomocy znajduje się nazwisko żony jednego z radnych RM – Pani Lidii Hończak, która prowadzi lokal gastronomiczny w Baborowie. Bezpośrednio pod tabelką widnieje pytanie: „Dlaczego Radny Mieczysław Hończak popiera Burmistrza Wagę?”. W tekście nie ma ani słowa wyjaśnienia na temat pomocy publicznej. Czytelnik może ją nawet pomylić z pomocą społeczną i być może, radnemu Górskiemu właśnie o to chodziło. Zresztą, ktoś nawet mnie pytał, czy to prawda, że Pan Hończak chodzi do „Opieki”, w co mój Rozmówca – jak stwierdził- absolutnie nie wierzy. Zatem i u Czytelnika wiara w bzdurę może być niewielka. Myślę, że należałoby wyjaśnić, co to jest ta „pomoc publiczna”. Otóż na szczeblu Gminy są to wszelkiego rodzaju umorzenia i przesunięcia terminów płatności podatków i opłat lokalnych. Obowiązkiem burmistrza jest podawanie ich do publicznej wiadomości. W tym przypadku radny ( a może  redaktor?) Górski powinien był jeszcze napisać, z jakiej formy pomocy publicznej żona radnego Hończaka korzysta. Ja zrobię to za niego: zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr VII/62/03 z dnia 13 czerwca 2003 roku każdy przedsiębiorca, który utworzy miejsce pracy dla osoby bezrobotnej z ternu gminy Baborów może, na określonych w uchwale warunkach, skorzystać z ulgi podatkowej w podatku od budynków i gruntów związanych z działalnością gospodarczą.
I tylko takiej pomocy publicznej burmistrz firmie prowadzonej przez Panią Hończak ( a nie Panu Hończakowi! ) udziela. To fakty, które wynikają z dokumentów i można je w każdej chwili sprawdzić. Zresztą kontrola kompleksowa Regionalnej Izby Obrachunkowej w tym temacie żadnych uchybień nie stwierdziła. Dziś, po pięciu latach od podjęcia cytowanej uchwały trudno stwierdzić, kto był za jej podjęciem, kto przeciw, a kto wstrzymał się od głosu (niektórzy radni permanentnie od głosu się wstrzymują, jakby w żadnym temacie nie mogli, bądź nie chcieli zająć stanowiska).

A na pytanie radnego Górskiego: ”dlaczego Radny Mieczysław Hończak popiera Burmistrza Wagę?” jako Mieszkaniec gminy Baborów, do którego również skierowano pytanie odpowiem. Sądzę, że radny M. Hończak często (wcale nie zawsze!!!) popiera burmistrza dlatego, że identyfikuje się z prowadzonymi przez niego działaniami zmierzającymi do rozwoju gminy. Dlatego, że ma odwagę do popierania działań nie zawsze popularnych, ale koniecznymi do przeprowadzenia. Reasumując, zestawienie listy osób objętych pomocą publiczną i sugerujące odpowiedź pytanie, po raz kolejny pokazuje bezpardonową walkę polityczną nakierowaną na zastraszanie radnych Rady Miejskiej – jak zagłosujesz „za burmistrzem”, to ja opiszę cię w swojej gazetce. Te metody znamy od dawna.
Burmistrz Gminy Baborów
Eugeniusz Waga
Opublikował(a):  Data publikacji: 21-07-2008 15:08