Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Nabory na zadania grantowe

Od 14.05.2018r. do 28.05.2018r. ruszają nabory z poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na zadania grantowe:

I. Ogłoszenie nr 2/2018/G z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, oraz zgodnie z przedsięwzięciem I.2.1 Organizacja imprez  oraz realizacja innych  działań promujących specyfikę obszaru.

II. Ogłoszenie nr 3/2018/G z zakresu promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, oraz zgodnie z przedsięwzięciem II.1.1 Wykorzystanie dostępnych mediów w informacji i promocji obszaru.

Stowarzyszenie LGD "Płaskowyż Dobrej Ziemi"
Iwona Kunicka-Kleczek
tel. 77 485 43 04
 
PDFOgłoszenie o powierzenie grantów 2_2018_G.pdf (350,32KB)
PDFOgłoszenie o powierzenie grantów 3_2018_G.pdf (352,74KB)
 
Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 26-04-2018 13:44