Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

PRZEDTERMINOWE WYBORY SOŁTYSA W RAKOWIE

Burmistrz zwołał Zebranie mieszkańców Sołectwa Raków na 10 października (piątek) godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej w związku ze złożoną przez sołtysa Pana Eryka SCHOLZ rezygnacją ze sprawowanej funkcji.

 

W zebraniu uczestniczyło 59 mieszkańców sołectwa (podczas wyboru sołtysa 60)

Większością głosów mieszkańcy przyjęli rezygnację Pana Eryka SCHOLZ odwołując go z pełnionej funkcji, którą sprawował od 1977 roku.
Następnie zebrani, sposród zgłoszonych 3 kandydatów, dokonali wyboru nowego sołtysa, którym od dnia 10 października 2008 roku jest Pan Benon BRZENK.

Opublikował(a):  Data publikacji: 13-10-2008 23:51