Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

JAK SKUTECZNIE PROMOWAĆ CSR? ORAZ JAK WYOBRAŻAM SOBIE ODPOWIEDZIALNY BIZNES?

Zaproszenie do udziału w konkursach dotyczących Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)

 

 


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach ogłasza konkursy skierowane do mieszkańców województw śląskiego i opolskiego organizowane w ramach inicjatywy „CSR dla Górnego Śląska. Międzysektorowa wiosna 2008/2009: działania na rzecz ożywienia współpracy między sektorami”.
Jesteś ambitny, wiesz czego chcesz i chciałbyś prowadzić własny biznes?
Masz już firmę i jesteś otwarty, żeby wdrażać w niej europejskie standardy?
A może działasz społecznie, proekologicznie, pracujesz w organizacji pozarządowej, administracji, szkole, uczysz się, studiujesz lub po prostu, jesteś za tym, żeby region, w którym żyjesz miał lepsze jutro?
Jeśli TAK – nasze konkursy są właśnie dla Ciebie!

Oto szczegóły:

Konkurs „Jak skutecznie promować CSR?” skierowany jest do wszystkich pełnoletnich mieszkańców (a także osób prawnych) województw śląskiego i opolskiego. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji / inicjatywy / kampanii (w dowolnej formie) dotyczącej jednego, dowolnie wybranego tematu z poniższych:

      1. promocja idei CSR w środowisku biznesowym oraz przez środowiska biznesowe,

      2. promocja idei CSR w środowisku organizacji pozarządowych oraz przez organizacje pozarządowe,

      3. promocja idei CSR w środowisku samorządowym oraz przez środowiska samorządowe.

Konkurs „Jak wyobrażam sobie odpowiedzialną firmę?” skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województw śląskiego i opolskiego. Przedmiotem konkursu jest odpowiedź (w dowolnej formie) na pytania: czym jest dla Ciebie odpowiedzialny biznes? jakie cechy i działania go charakteryzują? jak wygląda odpowiedzialna firma Twoich marzeń? jakie postulaty wysunąłbyś wobec odpowiedzialnej firmy? po co nam odpowiedzialny biznes? dlaczego firmy powinny być odpowiedzialne?
Przy ocenie prac będą brane pod uwagę m.in. niekonwencjonalne podejście do tematu (np. wyeksponowanie jednego z założeń koncepcji CSR), ciekawą, oryginalną formę (np. zaprezentowanie akcji promującej w formie komiksu, plakatu, filmiku) oraz innowacyjność pomysłu.
Spośród nadesłanych prac konkursowych zostaną wybrane – w każdym z konkursów – 3 najlepsze prace, a kolejnych 5 prac zostanie wyróżnionych. Do wygrania atrakcyjne nagrody: m.in. cyfrowe aparaty fotograficzne, drukarki laserowe oraz publikacja pracy w broszurze podsumowującej inicjatywę „CSR dla Górnego Śląska. Międzysektorowa wiosna 2008/2009: działania na rzecz ożywienia współpracy między sektorami”.
Prace konkursowe można nadsyłać w terminie od 25 września do 15 listopada 2008 roku.
Szczegółowe informacje oraz regulaminy konkursów dostępne są na stronach internetowych www.csr-haus.pl oraz www.haus.pl.
Kontakt: Maja Duda, asystentka projektu, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Rybnicka 27, 44-100 Gliwice, tel.: 032 2324902 wew. 113, fax: 032 2324901, e-mail: maja.duda@haus.pl
Celem konkursów jest promocja idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu – CSR (Corporate Social Responsibility), popularyzacja wiedzy na temat II sektora zaangażowanego społecznie i szerzenie zainteresowania ideą CSR w różnych środowiskach województw śląskiego i opolskiego. CSR jest filozofią, wartością, innowacyjnym spojrzeniem, które sprawia, że środowiska biznesowe świadomie podejmują działania pro-społeczne, pro-etyczne i pro-ekologiczne. Dzięki działaniom i zaangażowaniu części przedstawicieli sektora biznesu oraz medialnym kampaniom społecznym (m.in. Podziel się posiłkiem) CSR staje się coraz bardziej rozpoznawalny w naszym kraju i dynamicznie przenika nie tylko do biznesu, ale i do środowisk samorządowych, organizacji pozarządowych i całego społeczeństwa. Podzielając słuszność założeń koncepcji CSR wierzymy, że działania dobroczynne, które stanowią istotną rolę w kanonie przyjętych wartości społecznych, będą na stałe praktykowane w małych, średnich i dużych firmach.Szczegółowe informacje odnośnie koncepcji CSR oraz inicjatywy „CSR dla Górnego Śląska” znajdują się na stronie www.csr-haus.pl

Inicjatywa współfinansowana przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe oraz Fundację im. Friedricha Eberta
Partnerzy inicjatywy: Regionalne Centrum Biznesu, Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Patronat medialny: Europerspektywy, ngo.pl, TVP Katowice, Radio Katowice i Radio Opole

Opublikował(a):  Data publikacji: 06-10-2008 08:31