Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

 

Młodzież z Publicznego Gimnazjum im.Jana Pawła II w Baborowie przygotowała krótki montaż słowno- muzyczny prezentujący poezję Karola Wojtyły, jego ulubione pieśni oraz wiersze własnego autorstwa. Skupienie i łzy wzruszenia były widoczne na twarzach wszystkich uczestników sesji.Zamykając uroczystą sesję przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o zamiarze podjęcia inicjatywy uchwałodawczej mającej na celu nazwanie jednego ze skwerów w Baborowie imieniem Jana Pawła II.

AKT ODDANIA HOŁDU PAMIĘCI OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Szanowni zebrani!

       Zgromadzeni w dniu 7 kwietnia 2005r. radni rady Miejskiej, władze Gminy, sołtysi,kierownicy zakładów pracy i zaproszeni goście wyrażamy ogromny smutek i żal po śmierci Wielkiego Polaka, Ojca Świętego Jana Pawła II. Odszedł od nas Wielki Papież, najwybitniejszy Polak, nauczyciel nas wszystkich. Jan Paweł II zmienił oblicze nie tylko naszej polskiej ziemi, ale i oblicze świata.

      Nigdy nie zapomnimy jego nauki.Na zawsze pozostanie w naszych sercach i myślach .Papież Jan Paweł II to symbol wiary, miłości, cierpienia i przebaczania, który zostanie z nami na wieki. Bez wątpienia to największa postać jaka wyszła z polskiej ziemi na przestrzeni 1000 lat.Jan Paweł II w Lourdes w 2004r. powiedział:“Aby rodziły się w nas uczucia przebaczenia i braterstwa. Aby została złożona broń i wygasły w sercach nienawiść i przemoc. Aby każdy człowiek dostrzegł w drugim człowieku nie wroga, którego trzeba zwalczyć, lecz brata, którego należy przyjąć i kochać by, wspólnie budować lepszy świat.”
      Niech te słowa zostaną w pamięci nas wszystkich.

ŻEGNAMY CIĘ OJCZE ŚWIĘTY

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 13-04-2005 15:23