Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Informacja Przewodniczacego Komisji Oswiaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM informuje, że w dniu 10 września 2018r. o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie z następującym porządkiem:

Tematyka posiedzenia:

1.Przegląd budynków, oddziałów i kompleksu boisk ZSP w Baborowie;

2.Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu  głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.  

3. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodniczący Komisji

      mgr Mariusz Kostyk

 

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 07-09-2018 08:14
Modyfikował(a): Maria Woźniak Data modyfikacji: 07-09-2018 08:16