Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Zdążyć przed sezonem: Szkolenia dla branży turystycznej

Turystyka_logo_ok.jpeg Obecnie trwają zapisy na szkolenia ze „Współpracy Sieciowej”. W dalszej kolejności członkowie grup partnerskich, będą mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniach z „Zarządzania Turystyką”, które skierowane są głównie dla pracowników i menedżerów zatrudnionych w branży turystycznej.

W turystyce w ostatnich latach coraz bardziej widoczny jest odpływ wykwalifikowanej kadry. Wiele osób pracujących w restauracjach, hotelach i ośrodkach wypoczynkowych decyduje się wyjechać za granicę, z przyczyn ekonomicznych. Pojawił się więc problem znalezienia na Opolszczyźnie pracowników z odpowiednim doświadczeniem. Firma KPMG w swoim raporcie wskazuje, że już połowa wszystkich pracodawców odczuła brak pracowników z odpowiednim doświadczeniem
i umiejętnościami. Pracodawcy jako przyczynę wskazali znaczną emigrację zarobkową młodych Polaków. Aby przeciwdziałać temu zjawisku KPMG w swoim raporcie zaleca „działania rozwojowe”, mające na celu zatrzymanie pracowników w firmie lub ich przyciągnięcie do niej. Według raportu najlepszą inwestycją w pracownika są szkolenia.

Raport  przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki pokazuje, że co trzeci właściciel motelu, hotelu, restauracji lub baru ma wolne miejsca pracy w swoich firmach, których nie może zapełnić. Ponad 60 procent wolnych stanowisk, które oferują przedsiębiorcy związani z branżą turystyczną, jest przygotowana dla wykwalifikowanych pracowników. Oznacza to, że na rynku brak jest osób przeszkolonych do pracy w zawodach związanych z cateringiem i hotelarstwem. Równocześnie raport potwierdza, że duża grupa Polaków, która emigruje za granicę podejmuje pracę jako kelner, kucharz,opiekun dzieci lub osób starszych.

Już wkrótce w województwie opolskim rozpoczną się zapisy na 13 szkoleń dotyczących „Współpracy Sieciowej”. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się m.in. dlaczego obsługa klienta nigdzie nie jest tak ważna, jak w branży turystycznej, jak sprawnie zarządzać produktem turystycznym, lub co zrobić, aby 

dane przedsięwzięcie turystyczne przyniosło jak największy dochód. Zdobędą także wiedzę dotyczącą wypromowania danych atrakcji turystycznych.

Dla małych i średnich firm turystycznych kursy są dofinansowane w 80 procentach, resztę pokrywa Unia Europejska. Dla przedstawicieli samorządów oraz organizacji pozarządowych, działających na rzecz turystyki szkolenia są bezpłatne. Projekt „Turystyka – wspólna sprawa”, stwarza szansę na pobudzenie turystyki na Opolszczyźnie, co przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w turystyce.
W szkoleniach może wziąć udział każda osoba zatrudniona w branży turystycznej z terenu całego województwa opolskiego.

Szczegółowe informacje z dokładnym opisem wszystkich 13 szkoleń znajduje się na stronie http://www.tws.org.pl/index.php?po=100

Zapisy na szkolenia prowadzi Regionalne Biuro Projektu „Turystyka – wspólna sprawa” w Opolu, Pl. Wolności 6, III piętro, tel. 077 453 77 85, .

Opublikował(a):  Data publikacji: 22-03-2007 08:28