Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

O B W I E S Z C Z E N I E PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

O B W I E S Z C Z E N I E

PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ

W BABOROWIE

 

 

w dniu 18 września 2018 r. o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

 

 

 

Porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2 Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów- projekt druk nr 380a/18;

  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt druk nr 381a/18;

3. Zapytania, wolne wnioski.

4 .Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Tokarz

 

Baborów, dnia 14.09. 2018 r.

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 14-09-2018 09:56
Modyfikował(a): Artur Czechowicz Data modyfikacji: 14-09-2018 09:59