Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 10.1.2 w ramach RPO WO 2014-2020

DOCXOgłoszenie.docx (93,34KB)

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 17-10-2018 23:37