Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie

Informacja Przewodniczącego

Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM informuje, że w dniu 24 października 2018r. o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie z następującym porządkiem:

Tematyka posiedzenia:

  1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

  2. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat (część dz. nr 817/12 w Baborowie) – projekt druk nr 385/18;

  3. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat (część dz. nr 576/14 w Baborowie) – projekt druk nr 386/18;

  4. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody
    na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony – (części dz.
    nr 1242/6 w Baborowie) – projekt druk nr 387/18;

  5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów – (dz. nr 1275/3 w Baborowie) – projekt druk nr 400/18.

  6. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Komisji

Grażyna Mordel

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 18-10-2018 19:18